About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Optimaliseren van de communicatie tussen het DVC “De Schans” en de intra-, extra- en transmurale diensten, om een optimale zorg te garanderen die overeenstemt met de noden en de behoeften van de zorgvragers

2015
Michaux, Laurana
Haemhouts, Falke
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Title: Optimaliseren van de communicatie tussen het DVC “De Schans” en de intra-, extra- en transmurale diensten, om zo optimale zorg te garanderen die overeenstemt met de noden en de behoeften van de zorgvragers
Door:Laurana Michaux en Falke Haemhouts
Promotor: Myriam Westhovens

Inleiding:
Omwille van demografische ontwikkelingen zal het aantal 65-plussers in België de komende jaren fors toenemen. Door de daarmee gepaard gaande aandoeningen stijgt de vraag naar gerichte zorg- en dienstverlening. Om op deze vraag te kunnen antwoorden, is een goed georganiseerde gezondheidszorg noodzakelijk. Duidelijke communicatie tussen verschillende zorgverleners en de hulpbehoevende is dus een vereiste. Het is net die communicatie die in de hedendaagse gezondheidszorg niet altijd juist gebeurt waardoor de levenskwaliteit van 65-plussers in gevaar dreigt te komen.

Doel:
Het efficiënter en effectiever laten verlopen van de communicatie tussen DVC ‘De Schans’ en de verschillende hulpverleners om de zorgvrager een optimale zorg te kunnen bieden.

Methode:
Enerzijds werd aan de hand van boeken en artikels uit online databanken een literatuuronderzoek verricht. Anderzijds werden twee praktijkonderzoeken gevoerd. Een eerste om bestaande digitale communicatiesystemen te vergelijken. Een tweede om het gebruik van het meest gunstige systeem te evalueren.

Resultaten:
Communicatie blijkt de meest belangrijke factor binnen de zorgverlening. Als antwoord op de toenemende zorgvraag is innovatie in de zorg noodzakelijk om die communicatie beter op elkaar af te stemmen. Een digitaal communicatiesysteem zoals Cubigo, dat efficiënt werkt en tijd bespaart, blijkt het meest te passen bij de noden van DVC ‘De Schans’.

Conclusie:
Het digitaal communicatieplatform ‘Cubigo’ blijkt na analyse het meest gunstige. Het is een zeer gebruiksvriendelijk systeem dat geoptimaliseerd kan worden mits enkele kleine aanpassingen. De laatste stap, zijnde het gebruik door de hulpbehoevende oudere verloopt nog niet naar behoren maar de ‘nieuwe’ generatie ouderen zal hier verandering in brengen.

Trefwoorden:
Digitale communicatie (dagverzorgingscentrum)
Ouderen
Optimale zorg
Gezondheidsorganisatie
Woonzorgdecreet

Full text:
File Size Type Checksum  
2 Bachelorproef falke en laurana.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Appendices:
File Size Type Checksum  
3 Bijlagen Laurana Michaux en Falke Haemhouts.pdf 279 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4873 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Michaux, L., Haemhouts, F. (2015). Optimaliseren van de communicatie tussen het DVC “De Schans” en de intra-, extra- en transmurale diensten, om een optimale zorg te garanderen die overeenstemt met de noden en de behoeften van de zorgvragers. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3270701f1fbc.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer