About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Samenwerking onder de loep: OCMW Sint-Truiden en Sint-Vincentius

2015
Rodiers, Gwendoline
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
We kunnen er niet onderuit, de nood naar voedselhulp is groot, zeer groot. Ook de actualiteit liegt er niet om: in 2015 deden maar liefst 130.030 mensen beroep op voedselpakketten, een stijging van 7% ten opzichte van het jaar ervoor. Hoog tijd dus om eens stil te staan bij de aanpak van voedselhulp.

Mijn eindwerk bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. In de theorie bekijk ik welke vormen van voedselhulp vaak worden ingeschakeld. Het blijkt voornamelijk te gaan om voedselpakketten, toch zien we af en toe eens een sociaal restaurant of sociale kruidenier opduiken. Ander onderzoek toont echter aan dat gebruikers snakken naar inspraak en participatie, daarom zetten sommige OCMW's reeds in op empowerende en emancipatorische initiatieven. Zo hebben deze OCMW's bijvoorbeeld moestuinprojecten, kookateliers, sociale supermarkten, een soepbar … en schakelen zij gebruikers in bij de bedeling van wekelijkse maaltijden.

Omdat ik mijn stage loop in Sint-Truiden, spits ik me in dit werk specifiek toe op deze stad. Op vlak van voedselbedeling is er hier een nauwe samenwerking tussen het OCMW en de Sint-Vincentiusverniging. In mijn praktijkgedeelte onderzoek ik de samenwerking tussen beide partners én bekijk hoe alle partijen, zowel cliënten, vrijwilligers als OCMW-medewerkers, staan tegenover de huidige vorm van voedselbedeling. Tegelijkertijd pols ik naar de mogelijkheden voor de invoering van nieuwe vormen van voedselhulp. Op vlak van samenwerking, ontvang ik voornamelijk positieve feedback. Mits hier en daar een aanpassing op vlak van bereikbaarheid en openheid in communicatie, kan dit als zeer goed bestempeld worden. Ook over de huidige voedselbedeling lijkt iedereen relatief tevreden, toch staat het merendeel open voor vernieuwing, dit voornamelijk onder het motto 'alles kan altijd beter'. Betreffende deze vernieuwingen, spreek ik echter niet in naam van Sint-Vincentius. Zij vinden de huidige voedselbedeling, waarin gewerkt wordt met vaste pakketten, prima en bovendien het meest werkbaar.

Omdat ik de vernieuwingen zo concreet mogelijk wil maken, leg ik alle ondervraagden een aantal uitgewerkte opties voor. Zo kunnen ze kiezen voor een supermarktsysteem, volkstuintje, boodschappenlijst of voedselbedeling aan huis. Ook de optie 'bedeling zoals ze nu is', kan gekozen worden. Wanneer ik de resultaten hiervan bekijk, blijken het supermarktsysteem en de volkstuintjes het meest populariteit te genieten. Al spreek ik ook hier enkel in naam van de OCMW-medewerkers en het cliënteel. Sint-Vincentius behoudt liever de zekerheid en haalbaarheid van de huidige voedselbedeling, namelijk het werken met vaste pakketten.

We kunnen dus besluiten dat het merendeel van de OCMW-medewerkers en het cliënteel snakken naar nieuwe vormen van voedselhulp, hoewel ze de huidige bedeling zeker niet slecht vinden. Sint-Vincentius daarentegen staat nuchter in het verhaal en ziet grootse veranderingen gewoon niet haalbaar. Misschien kunnen er andere partners aangesproken worden, zodat deze nieuwe vormen van voedselhulp geïntroduceerd kunnen worden. Het kan dan als een soort aanvulling werken op de huidige voedselpakketten. Zo slaan we meteen twee vliegen in één klap: Sint-Vincentius kan zijn huidig systeem blijven toepassen én er wordt tegelijkertijd de mogelijkheid gecreërd voor meer inspraak en participatie.

Full text:
File Size Type Checksum  
201327965_14.pdf 6 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5401 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Rodiers, G. (2015). Samenwerking onder de loep: OCMW Sint-Truiden en Sint-Vincentius. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3270b1762190.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer