About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Het netwerk van een persoon met een ernstige beperking als partner in de ondersteuning. Kwaliteit van bestaan binnen Ter Heide verzekeren

2015
Bynens, Nathalie
Maes, Eveline
Professionele bachelor in de verpleegkunde

Abstract :
De gehandicaptenzorg is de laatste jaren naar een vraaggerichte benadering geƫvolueerd. In 1970 overheerste het defectparadigma het wetenschappelijk denken over mensen met een beperking. Deze personen werden gezien als mensen met defecten. Begin jaren 70 ontstond kritiek op het defectparadigma, waardoor het ontwikkelingsparadigma opkwam. Volgens dit paradigma moeten personen met een beperking een bestaan kunnen leiden dat zo dicht mogelijk bij het normale aanleunt. Toch wordt in dit model weinig rekening gehouden met de wensen van de cliƫnt zelf, waardoor er ook op dit paradigma kritiek ontstond. Langzamerhand treedt een nieuw paradigma naar voor, namelijk het burgerschapsparadigma. Dit model steunt op een viertal inhouden, namelijk: kwaliteit van het bestaan emancipatie, ondersteuning en empowerment. In dit paradigma leven de mensen met beperkingen als gelijkwaardige burgers (inclusie). Voor een gelijkwaardige burger is het van belang dat hij zelf ook kan kiezen hoe hij vorm en inhoud wil geven aan het eigen bestaan, mede omdat hij daardoor controle krijgt over het eigen bestaan (empowerment). Dit model is nog volop in ontwikkeling.
Doordat de visie op personen met een beperking sterk veranderd is, heeft het beleid deze veranderingen doorgevoerd met betrekking tot de financiering van personen met een beperking. Het beleid heeft gezorgd voor een persoonsvolgende budget waarbij PAB, PGB voorlopers zijn van het PVF. PAB mocht enkel gebruikt worden voor de assistentie in het dagelijkse leven. Na het PAB kwam PGB, hierbij konden mensen met een beperking zelf begeleiders/hulpverleners kiezen waaraan het geld besteed werd. Door de jaren heen kwam het PVF tot stand. Dit bestaat uit twee trappen het BOB en PVB. Het netwerk kreeg door de jaren heen steeds meer regie in eigen handen.
Door al deze veranderingen in het beleid van personen met een beperking, heeft de organisatie Ter Heide gekozen om hun aanpak te transformeren van een zorgplan naar een IDO, individuele dienstverleningsovereenkomst. Hierin maakt men een plan op in verschillende stappen. De eerste stap bestaat eruit dat de maatschappelijk werker gaat informeren bij het netwerk van de bewoner wat hun wensen en verwachtingen zijn over het verblijf binnen de organisatie. In deze stap gaat de mentor van de leefgroep aan de slag om hetzelfde formulier in te vullen voor deze bewoner, maar dan vanuit het standpunt van de leefgroep. Tijdens de tweede fase van het proces gaan alle betrokken hulpverleners samen rond de tafel zitten om uit de gegevens die het netwerk en de mentor aangaven belangrijk te vinden, concrete doelen op te stellen. Vervolgens wordt de hele IDO bespreking teruggekoppeld aan het netwerk. Dit doet de maatschappelijk werker. Tijdens dit gesprek moet het netwerk aangeven of zij akkoord gaan met de doelstellingen die zijn opgesteld. Wanneer de ouders akkoord gaan met de verschillende doelstellingen kunnen de verschillende partijen aan de slag gaan met het uitvoeren van deze doelen. In de vijfde fase gaat men de opgestelde doelstellingen continu monitoren. Wanneer de medewerkers het gevoel hebben dat men niet verder kan werken aan een bepaalde doelstelling, wordt dit meteen bespreekbaar gemaakt met het netwerk. Als laatste vindt er een evaluatie plaats waarbij er een voorbereiding is voor het nieuwe IDO.
Wanneer er daarentegen geen problemen ondervonden worden, maakt men elke 3 jaar een evaluatie en stelt men een nieuw IDO voor de bewoner op.
Doordat de organisatie graag een beter zicht wilden hebben over deze nieuwe ervaring van het netwerk rond deze aanpak, heeft men ons gevraagd om hiermee aan de slag te gaan. We hebben dit kunnen doen door te werken met een vragenlijsten en een interview. Deze verkregen resultaten analyseerden we en maakte een conclusie hieruit. Het algemeen besluit bevat de gegevens van de verschillende testpersonen waaruit blijkt dat het netwerk duidelijk tevreden is over deze nieuwe aanpak en een meerwaarde vindt voor de toekomstige hulpverlening.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2394 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Bynens, N., Maes, E. (2015). Het netwerk van een persoon met een ernstige beperking als partner in de ondersteuning. Kwaliteit van bestaan binnen Ter Heide verzekeren. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3270e0bb22cb.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer