About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De hedendaagse zorgdomotica: een inventarisatie van de huidige domoticatoepassingen voor de hulpbehoevende oudere

2015
Gerkens, Lukas
Ketelslegers, Bjorn
Stevens, Lotte
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Titel: De hedendaagse zorgdomotica: Een inventarisatie van de huidige domoticatoepassingen voor de hulpbehoevende oudere

Door: Lukas Gerkens, Bjorn Ketelslegers, Lotte Stevens
Promotor: Annemie Spooren

Inleiding: Door vergrijzing blijft het aantal thuiswonende ouderen van 65+ met ADL beperking in de toekomst stijgen. Hulpmiddelen en technologie kunnen aangereikt worden om langer zelfstandig te wonen. Zorgdomotica is verder in evolutie en zal meer geintegreerd worden in smart homes.

Doel: 1) Een overzicht geven van de verscheidenheid aan domotica die er bestaan voor de hulpbehoevende oudere die in de thuisomgeving wonen. 2) Onderzoeken welke problemen ouderen ervaren in de thuissituatie en welke zorgdomotica er toegepast kunnen worden om deze op te lossen.

Methode: De literatuurstudie werd uitgevoerd a.d.h.v. de trefwoordenmethode op een achttal databanken. Het praktisch kwalitatief onderzoek werd in eerste fase uitgevoerd via 2 focusgroepsgesprekken om problemen te inventariseren. In tweede fase werden huisbezoeken uitgevoerd om problemen te observeren. In de laatste fase werd er advies verleend.

Resultaten: De verschillende zorgdomoticatoepassingen werden ingedeeld in 5 functies: telemedicine, leefstijlmonitoring, veiligheid, omgevingsbesturing en geheugenondersteuning. Er is echter veel overlap aan functies tussen de gevonden domoticasystemen. Van de beschreven systemen uit artikels wordt er bij 5 systemen vermeld dat ze effectief bevonden zijn. Er kunnen veel problemen van ouderen opgelost worden d.m.v. zorgdomotica.

Conclusie: Smart homes en dus ook zorgdomotica kunnen een goede bijdrage leveren aan de maatschappij. Er zijn echter nog obstakels zoals privacy, ethische kwesties, de prijs en UD principes. Er is nood aan meer effectiviteitsstudies.

Trefwoorden: zorgdomotica, zorgbehoevende ouderen, behoeften, zelfstandig wonen

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2848 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Gerkens, L., Ketelslegers, B., Stevens, L. (2015). De hedendaagse zorgdomotica: een inventarisatie van de huidige domoticatoepassingen voor de hulpbehoevende oudere. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3270fc882373.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer