About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Interdisciplinaire leerwerkplaats. ‘Een studie omtrent de nodige vaardigheden en kennis voor een student professional binnen een interdisciplinaire leerwerkplaats.’ Een literatuur- en praktijkonderzoek.

2015
Maesen, Rachelle
Mouton, Stefanie
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Titel: Interdisciplinaire leerwerkplaats: ‘Een studie omtrent de nodige vaardigheden en kennis voor een student professional binnen een interdisciplinaire leerwerkplaats.’ Een literatuur- en praktijkonderzoek.
Door: Rachelle Maesen en Stefanie Mouton
Promotor: Myriam Westhovens

Inleiding: Dit project omvat een onderzoek naar het interdisciplinair werken binnen de gezondheidszorg. De bedoeling is om te gaan kijken, indien men studenten interdisciplinair en competentiegericht opleidt, dit kan leiden tot een betere kwaliteit van zorg voor de patiënten.

Doel: De studie heeft als doel te onderzoeken wat interdisciplinair werken concreet betekent en aan welke competenties men moet voldoen om in een interdisciplinair team te kunnen functioneren als student professionals. Uiteindelijk zal er gekeken worden, hoe een werkbegeleider een coachende rol op zich kan nemen, ten aanzien van de student binnen een interdisciplinaire leerwerkplaats (LWP).

Methode: De literatuur is gevonden via een systematisch literatuuronderzoek, door raadpleging van verschillende databanken. Verder is er informatie gehanteerd uit het handboek (Vyt, 2012). Er is onderzoek gedaan naar informatie omtrent een leerwerkplaats. Hiervoor is er externe informatie gezocht via een bezoek aan Hogeschool Zuyd. Als bijkomende literatuur is het boek “De leerwerkplaats: samen leren in de praktijk” (Havekes, & Drenth, 2005) dat verkregen is via onze promotor, gehanteerd. Verder zijn er ook nog bijkomende artikels verkregen via onze promotor rond interdisciplinair werken.

Resultaten: De resultaten zijn bekomen via twee projectstages. Hier zijn de beroepsprofielen bevraagd en geregistreerd in een matrix. Hiernaast is er een bevraging gebeurd omtrent de organisatie van een leerwerkplaats. Deze gegevens zijn vergeleken binnen de twee projectstages, waarbij een analyse gebeurde tussen de verschillen en gelijkenissen van de beroepsprofielen. Deze verschillen en gelijkenissen werden al dan niet, beargumenteerd, onderbouwd vanuit de literatuur.

Conclusie: Om een LWP te realiseren en te laten slagen, dienen derdejaars studenten te beschikken over interdisciplinaire competenties. Deze zijn namelijk: communiceren, informeren, samenwerken, luisteren, flexibiliteit, integriteit, energie, plannen en organisatie.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2440 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Maesen, R., Mouton, S. (2015). Interdisciplinaire leerwerkplaats. ‘Een studie omtrent de nodige vaardigheden en kennis voor een student professional binnen een interdisciplinaire leerwerkplaats.’ Een literatuur- en praktijkonderzoek.. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3271061c23ab.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer