About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Multimove in de praktijk: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen

2015
Bogers, Anoek
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
‘Multimove voor kinderen’ is een sportinitiatief gericht op 3- tot 8-jarige kinderen in Vlaanderen. Het project is gebaseerd op twaalf fundamentele vaardigheden om de algemene motoriek te verbeteren.

Het is algemeen geweten dat kinderen tegenwoordig meer naar televisie kijken en binnen zitten dan vroeger. Kinderen bewegen hierdoor minder waardoor er meer kans is op overgewicht en andere negatieve bijwerkingen. Algemene fitheid van jonge kinderen terug laten stijgen, behoort tot het takenpakket van de leerkracht LO van de 21ste eeuw. Waarom dit niet aanpakken met Multimove voor kinderen?

Binnen dit eindwerk wordt er op zoek gegaan naar de aanzet en inhoud van het project. Vervolgens worden de onderzoeksresultaten van Multimove besproken. Dit is uiteraard zeer belangrijk om zo veel mogelijk volwassenen en kinderen te overtuigen van het project. Ten slotte zal de laatste onderzoeksvraag gaan over hoe we Multimove kunnen verspreiden in Sint-Huibrechts-Lille, een dorp waar niemand het project kent. Waar moeten we rekening mee houden en hoe maken we het project bekend in een gemeente?

Naast de theoretische kant volgt er nog een praktisch gedeelte. Er zijn enkele Multimove lessen ontwikkeld en uitgevoerd. De lessen zijn doorgegaan in basisschool ‘Helibel in Sint-Huibrechts-Lille. De kinderen hebben kunnen proeven van verschillende basisvaardigheden en konden op die manier ontdekken wat ze leuk vonden. De Multimove voorbeeldlessen zijn direct klaar voor gebruik.

Verder is er nog een draaiboek toegevoegd waarin alle belangrijke zaken vermeld staan waarmee men rekening dient te houden bij het uitwerken van een lessenreeks Multimove. Andere geïnteresseerden kunnen hier veel informatie uithalen wanneer ze dergelijk project willen opstarten.

De bedoeling was om Multimove bekend te maken in de omgeving en vooral jonge kinderen te prikkelen om aan sport te doen.

Full text:
File Size Type Checksum  
BogersAnoek_EindwerkMultimovevoorkinderen_20150604.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5269 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Bogers, A. (2015). Multimove in de praktijk: een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c32710c3323ce.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer