About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Feeling isolated

2015
Quareme, Angélique
Leunen, Annelien
Philtjens, Jens
Depoorter, Stefan
Professionele bachelor in de verpleegkunde

Abstract :
Meer en meer verpleegkundigen merken dat patiënten die in isolatie verpleegd worden met vragen blijven zitten, desondanks ze informatie gekregen hebben van het medisch personeel over hun situatie. Ze blijven niet alleen met vragen zitten, ze krijgen ook te maken met verschillende emoties. Hoofdverpleegkundige Bert Van Hoecke (Afdeling B6 hart-, long- en vaatchirurgie) van het Jessa Ziekenhuis kaartte dit onderwerp aan met als doel er achter te komen welke noodzakelijke informatie ontbreekt, en niet onbelangrijk, wat de patiënten belangrijk vinden om te weten.
Tijdens de literatuurstudie kwamen we tot de ontdekking dat informatie vinden over de concrete, feitelijke aspecten van isolatie geen probleem was. Literatuur omtrent impact van isolatie en gevoelens van de patiënt was echter niet makkelijk terug te vinden. Grotendeels omdat hier nog weinig onderzoek naar gedaan is. We hebben ook verschillende isolatieprotocollen/isolatiekaarten van verschillende ziekenhuizen vergeleken om zo eventuele verschillen op te merken. Deze verschillen hebben ook invloed op eventuele informatieverlening naar familie toe. Wat ook blijkt uit de literatuurstudie is dat de isolatiemaatregelen maatregelen zijn bovenop de standaardmaatregelen en dat verpleegkundigen meestal hun eigen maatregelen doorheen de tijd vormen en afbuigen van de voorgeschreven maatregelen.
Om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de vragen en emoties van de patiënt, hadden we besloten om naar het werkveld te stappen. We kozen ervoor om gebruik te maken van een interview om zo tot essentiële informatie te komen. We hebben samen aan een vragenlijst gewerkt om het interview zo kwalitatief mogelijk af te nemen. Alvorens we aan deze interviews konden beginnen moesten we eerst onze bachelorproef, samen met onze vragenlijst voorbrengen aan de ethische commissie die deze al dan niet zou goedkeuren voor verdere uitvoering. Van de ethische commissie kregen we groen licht en zijn we meteen aan de slag gegaan. Met 4 studenten verpleegkunde hebben we elk 5 patiënten geïnterviewd. Samen kwamen we aan een totaal van 20 patiënten. Nadien hebben we alle informatie verwerkt en samengebundeld in een praktijk gedeelte. Hieruit zijn toch wel enkele opmerkelijke resultaten gekomen.
Bij aanvang van deze bachelorproef was het de bedoeling om een informatiebrochure te ontwikkelen waar zowel huidige informatie als nieuwe en bijkomende informatie te lezen zou zijn, om zo de informatieverlening te laten aansluiten met de blijvende vragen van de patiënt. Maar de ethische commissie had ons aangeraden om ons te focussen op een kwalitatief goede vragenlijst, en om de interviews zo kwalitatief mogelijk af te nemen. Van hieruit zouden we dan tot een advies naar de afdeling toe werken, en in de toekomst de bachelorproef en de eventuele brochure doorgeven aan andere medestudenten.
Met deze bachelorproef is het de bedoeling dat we het medisch personeel een beeld geven van hoe de patiënt de huidige informatieverlening verwerkt, en wat de patiënt al dan niet opneemt uit een huidig informatiegesprek omtrent isolatie. Wat we te zien kregen is dat het geven van goede voorlichting van cruciaal belang is voor zowel de patiënt als de hulpverlener als ook voor de gezondheidszorg zelf. Wat we ook zien is dat de verschillende isolatieprocedures van verschillende ziekenhuizen geoptimaliseerd kunnen worden als deze nauwer samenwerken en de procedures langs elkaar leggen.
Uit onze interviews en uit eerder onderzoek blijkt dat isolatie door elke patiënt anders ervaren wordt. Er zijn echter wel bepaalde gevoelens en bevindingen die bij patiënten terugkomen.
Hieruit blijkt dat de helft van de geïnterviewde patiënten aangeeft dat er niet voldoende emotionele ondersteuning op de afdeling aanwezig is. Bij het opnemen van dit project in de toekomst is het van belang om hiernaar meer onderzoek te voeren. Hierdoor kan men aangeven waar en door wie patiënten beter begeleid kunnen worden. Het algemeen beeld dat het medisch team heeft op vlak van emoties en sociale isolatie wordt voor een groot deel ontkracht. De meesten patiënten geven aan dat zij zich niet geïsoleerd voelen en zich niet schamen omdat ze verpleegd worden in isolatie.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2385 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Quareme, A., Leunen, A., Philtjens, J., Depoorter, S. (2015). Feeling isolated. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327116032406.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer