About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Per seconde wijzer. Mediawijsheid

2015
Verheyen, Jonas
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :

Naar aanleiding van mijn vakkencombinatie (informatica-geschiedenis) en mijn keuzemodule als ICT-coördinator, kwam dit eindwerk rond mediawijsheid tot stand. Het doel is een methode ontwikkelen om dit onderwerp eenvoudiger en frequenter te integreren in de klas.

Mediawijsheid speelt door de snelle toename van technologie een grotere rol. Daarom ging ik als toekomstig leerkracht informatica zoeken naar manieren om hieraan te werken tijdens de lessen. Mijn voorkeur ging uit naar het medium Twitter. Aan de hand van stellingen die daar geponeerd worden naar de leerlingen, ontstaat een actieve discussie tussen leerkracht en leerling. In het tweede hoofdstuk ga ik dieper in op het gebruikte medium. Hierin licht ik toe hoe jongeren omgaan met Twitter, wat de voor- en nadelen en eventuele gevaren kunnen zijn. De link tussen mediawijsheid en Twitter wordt behandeld en tot slot bekijk ik de toekomst voor Facebook en Twitter.

In het derde hoofdstuk verdiep ik mij in de betekenis van mediawijsheid. De initiatieven vanuit de overheid worden bekeken en de leerplannen geraadpleegd. Ook het interview met een leerkracht informatica leverde boeiende informatie op. Aan de hand van deze bronnen, kon ik een conclusie trekken over wat ik mogelijk zouden kunnen bereiken met het project. Tot slot bekijk ik hoe de wetgeving rond privacy en de sociale leefwereld online wordt gereguleerd.

Dit eindwerk kan nuttig zijn voor leerkrachten informatica die opzoek zijn naar een vernieuwende methode om te werken rond mediawijsheid. Het is een zeer actueel thema en kan op eender welk moment aangepast worden aan de persoonlijke mening van de betrokken leerkracht.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2408 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Verheyen, J. (2015). Per seconde wijzer. Mediawijsheid. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3271e41a27f2.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer