About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

BlueAssist: dare to connect. De bekendmaking en inbedding in dagcentra en BuSO-scholen voor personen met een verstandelijke beperking in Limburg. Het effect op de kwaliteit van leven en de beleving bij jongeren met een verstandelijke beperking.

2015
Strobbe, Kirsten
Meurs, Nele
Joriskes, Jolien
Stals, Hendrik-Jan
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding: Niet alleen in Vlaanderen ondervinden zo’n 660.000 personen problemen bij het formuleren van een vraag of een boodschap, maar overal ter wereld. BlueAssist tracht deze personen te helpen in hun dagdagelijkse communicatie. Momenteel is BlueAssist weinig bekend in Limburg, met name in zorginstellingen zoals dagcentra en scholen voor Buitengewoon Secundair Onderwijs. Bovendien zijn er weinig onderzoeken uitgevoerd over welk effect BlueAssist heeft op de kwaliteit van leven en hoe BlueAssist het best kan worden aangebracht bij internationale organisaties.

Doel: Het doel van deze studie is drieledig.
1. Nagaan hoe BlueAssist bekendgemaakt en ingebed wordt in diverse zorginstellingen voor personen met een mentale beperking.
2. Nagaan welk effect BlueAssist heeft op de kwaliteit van leven en de beleving bij jongeren met een verstandelijke beperking.
3. Nagaan of organisaties in Finland BlueAssist kunnen integreren. Verder wordt er gewerkt aan de internationale bekendheid van BlueAssist

Methode:
1. Literatuurstudie naar assistive technology en veranderingstrajecten en implementatieprocessen in organisaties. Daarnaast werd er contact opgenomen met verscheidene zorginstellingen in Limburg om BlueAssist voor te stellen en in te bedden in deze voorzieningen.
2. Tien leerlingen uit het Buitengewoon Secundair Onderwijs werden gedurende 7 weken intensief begeleid met BlueAssist. Aan de hand van vragenlijsten werd de kwaliteit van leven en de beleving van de jongeren gemeten. In een volgend onderzoek werd een gelijkaardige vragenlijst afgenomen bij 90 personen met een communicatieprobleem en werd de reactie van de medeburger gemeten.
3. Uitgebreide literatuurstudie naar de gezondheidszorg in Finland en samenwerking met organisaties om BlueAssist op te starten in Finland.

Resultaten:
1. De gehanteerde methode om BlueAssist bekend te maken en in te bedden in de zorginstellingen was effectief. Tien zorginstellingen maken reeds gebruik van BlueAssist of zijn van plan om BlueAssist op korte termijn op te starten.
2. BlueAssist heeft een positieve invloed op de kwaliteit van leven. De gebruikers gaven in 51,85% van de situaties de verschillende bevraagde domeinen een hogere score. Ook in het tweede deel van het onderzoek stegen de scores in 41,54 % van de situaties.
3. Organisaties in Finland staan open voor BlueAssist en er worden suggesties gedaan voor verdere ontwikkeling.

Conclusie: Zowel instellingen in Limburg als in Finland staan open voor BlueAssist op te starten en in te bedden. In totaal werd BlueAssist ingebed in 10 zorginstellingen in Limburg. Daarnaast blijkt dat BlueAssist een positief effect heeft op de kwaliteit van leven bij jongeren met een verstandelijke beperking. Doch stellen we vast dat BlueAssist nog een lange weg moet afleggen vooraleer het internationaal bekend is.

Full text:
File Size Type Checksum  
Bachelorproef - Journalclub E2.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Appendices:
File Size Type Checksum  
Bijlages - Journalclub E2.pdf 3 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5168 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Strobbe, K., Meurs, N., Joriskes, J., Stals, H. (2015). BlueAssist: dare to connect. De bekendmaking en inbedding in dagcentra en BuSO-scholen voor personen met een verstandelijke beperking in Limburg. Het effect op de kwaliteit van leven en de beleving bij jongeren met een verstandelijke beperking. . Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3272454c2981.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer