About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Een kritische beschouwing van de HUSI. Focus op het thema frustratie bij laagfunctionerende peuters en kleuters met autisme tijdens een leersituatie

2015
Billen, Querinda
Ector, Hanne
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding: Om een aangepaste begeleiding aan kinderen met autisme te kunnen geven, is de HuSi vragenlijst ontwikkeld. Dit is een diagnostisch begeleidingsinstrument, bestaande uit verschillende onderdelen. Dit instrument is opgesteld vanuit de ervaring en expertise van een ergotherapeute en bachelorproeven. Dit is de vijfde bachelorproef in de reeks aangaande de HuSi en deze focust zich volledig op het onderdeel frustratie.

Doel: In de bachelorproef wordt nagegaan wat de oorzaken zijn voor frustratie bij laagfunctionerende peuters en kleuters met autisme om vervolgens de vragen van het onderdeel frustratie in de HuSi te evalueren op inhoudsvaliditeit.

Methode: Het is een kwalitatief onderzoek waarbij gestart werd met een literatuurstudie om te zoeken naar mogelijke oorzaken van frustratie bij de doelgroep. Tijdens een projectstage, voor elke betrokken student, werd kennisgemaakt met de doelgroep in diverse leersituaties. Observaties uit deze projectstage werden uitgevoerd aan de hand van het ABC-schema en geplaatst in het PEO-model. Vanuit een combinatie van zowel theoretische al praktische inzichten, werd een evaluatie van de eerder genoemde vragen bekomen.

Resultaten: Van de acht oorspronkelijke vragen van het onderdeel frustratie werd de inhoudsvaliditeit nagegaan op basis van de kennis die eerder werd bekomen. Er werden 6 vragen aangepast, 2 behouden en 3 vragen toegevoegd om een volledigheid van dit onderdeel van de vragenlijst te bekomen.

Conclusie: De gevonden oorzaken kunnen vanuit elk aspect van het PEO-model ontstaan en zijn dus afhankelijk van het individu, de taak en de omgeving. Bij de evaluatie van de vragen werd dan ook rekening gehouden met elk aspect.
Trefwoorden: autisme, verstandelijke beperking, frustratie, communicatie, emotie

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2620 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Billen, Q., Ector, H. (2015). Een kritische beschouwing van de HUSI. Focus op het thema frustratie bij laagfunctionerende peuters en kleuters met autisme tijdens een leersituatie. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c32727be72a5a.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer