About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Polyfarmacie in een woonzorgcentrum: 'maak het bespreekbaar'!

2015
Cuylaerts, Ymke
Tourchin, Oleg
D'Hont, Angelique
Vanhaeren, Lindsay
Professionele bachelor in de verpleegkunde

Abstract :
Polyfarmacie is een reële problematiek binnen de woonzorgcentra anno 2015. De vergrijzing is dé voornaamste oorzaak. Mensen worden ouder en leven langer. Dit gaat gepaard met een verhoogde comorbiditeit en de daaraan gekoppelde medicatie-inname. Een hoge werkdruk is aanwezig. Dit bevordert communicatiefouten met gevolg dat de polyfarmacie stijgt.
Ouderen ondervinden hiervan de gevolgen, het voorkomen van het geriatrisch syndroom, een verhoogd valrisico en een ziekenhuisopname. De kosten van de gezondheidszorg stijgen hierdoor.
Preventie is de manier bij uitstek om de problematiek van polyfarmacie tegen te gaan. Het multidisciplinair overleg en een medicatiereview aan de hand van de STOPP/START-criteria versie 2 genieten de voorkeur.
Voor het praktijkdeel werden de medicatielijsten van bewoners vergeleken tussen de opname en het huidig moment. De STOPP/START-criteria werden toegepast op deze lijsten. Het valt op dat hypnotica courant worden gebruikt binnen de instelling.
Een hypothetische tool werd gezamenlijk ontwikkeld als IT-toepassing om polyfarmacie tegen te gaan.
De rol van de verpleegkundige is het geven van correcte informatie aan patiënt, familie en arts. Het laatste dient te gebeuren door middel van sensibilisatie. De polyfarmacieverpleegkundige biedt een mogelijke oplossing.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1945 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Cuylaerts, Y., Tourchin, O., D'Hont, A., Vanhaeren, L. (2015). Polyfarmacie in een woonzorgcentrum: 'maak het bespreekbaar'!. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c32727f9a2a68.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer