About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Gamedesign in de ergotherapie. Een richtlijn voor een gebruikersgestuurd ontwerpproces van een optimale Skweezee

2015
Minten, Steffie
Cox, Robin
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Titel: Gamedesign in de Ergotherapie - Een richtlijn voor een gebruikersgestuurd ontwerpproces van een optimale Skweezee
Door: Robin Cox en Steffi Minten
Promotor: Erwin Vanroye

Inleiding: De Skweezee is een aanraakgevoelig object (Do-It-Yourself kit) dat werd ontwikkeld door onderzoekers van het e-Medialab van Groep T KU Leuven. Het onderzoek richt zich op wat een ideale Skweezee, inclusief gamedesign, moet inhouden voor een specifieke populatie en ergo-training. Er wordt onderzoek gedaan naar de voorwaarden voor een motiverende en uitdagende game, die geschikt is als therapeutisch medium.

Doel: Het doel van het onderzoek is nagaan of het mogelijk is om het Skweezee systeem, inclusief gamedesign, aan te passen aan de noden van een persoon met een bepaalde problematiek.

Methode: Voor deze bachelorproef is gebruik gemaakt van een literatuurstudie samen met een semigestructureerd interview. Deze zijn uitgevoerd om basiskennis te verzamelen omtrent het onderwerp. Als werkmethode is gekozen voor een gebruikersgestuurd ontwerpproces.

Resultaten: Het onderzoek richt zich op 2 focusgroepen met verschillende problematieken, namelijk Multiple Sclerose en een geriatrisch persoon met een CVA. Er werd tijdens het onderzoek een Skweezee en gamedesign ontwikkeld op maat van de cliënt. De volgende werkwijze werd toegepast, eerst werd er een Skweezee prototype ontwikkeld samen met een game. Deze werden uitgebreid getest en vervolgens aangepast aan de noden en opmerkingen van de persoon in kwestie. Vervolgens werd er een richtlijn ontwikkeld voor een gebruikersgestuurd ontwerpproces van een optimale Skweezee.

Conclusie: Uit onderzoek kan er besloten worden dat een Skweezee, met game op maat van de cliënt, kan worden ontwikkeld via een gebruikersgestuurd ontwerpproces. Op maat gemaakte Skweezees en games zorgen voor een optimale motivatie tijdens de ergotherapie. Ook ergotherapeuten zijn in staat tot zelfstandig gamedesign mits kennis van specifieke richtlijnen en software.

Trefwoorden: Skweezee, Game design, GameMaker, Ergotherapie

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2928 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Minten, S., Cox, R. (2015). Gamedesign in de ergotherapie. Een richtlijn voor een gebruikersgestuurd ontwerpproces van een optimale Skweezee. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c32728c9b2a99.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer