About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Evaluatie van ICF illustraties voor het gebruik in meetinstrumenten in de gezondheidszorg

2015
Neyens, Dries
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding: Tai Takahashi ontwierp in 2005 ICF-illustraties ter ondersteuning bij het interpreteren van alle ICF-items. Dit afstudeerproject wil nagaan in welke mate ICF-illustraties juist gekoppeld worden aan een tekstuele uitleg en hoe ze aangepast moeten worden wanneer deze link ontbreekt. Hiervoor wordt de ISO-norm 3864 (International Organization for Standardization) gebruikt, waarbij een afbeelding voldoet aan de norm wanneer deze door minstens 67% van de participanten wordt herkend.

Methode: Allereerst werd een literatuurstudie uitgevoerd waarbij dieper ingegaan is op de ICF, ICF-illustraties en het gebruik van afbeeldingen. Verder zijn er gesprekken gevoerd met enkele experten op vlak van het gebruik van illustraties. Vervolgens is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd waarbij aan 45 mensen, verdeeld over één testgroep (personen met een niet-aangeboren hersenletsel, hierna NAH) en twee controlegroepen (zorgprofessionals en niet-betrokkenen), gevraagd werd wat de betekenis is van de ICF-illustraties. Bij een onjuist antwoord werden mogelijke verbetersuggesties bevraagd.

Resultaten: De literatuur, alsook de experten geloven in de meerwaarde van een afbeelding, op voorwaarde dat deze herkenbaar zijn voor de personen. Bij personen met een NAH bereikten 14 van de 45 afbeeldingen de ISO-norm van 67%. Bij beide controlegroepen werden er 27 illustraties voldoende herkent. Uit de data van alle groepen samen blijkt dat 22 ICF-illustraties boven de norm van 67% kwamen en hierdoor hun doel (ondersteuning bij interpreteren van de pictogrammen) hebben bereikt. Voor elke ICF-illustratie die niet aan de ISO-norm voldeed, is een verbetersuggestie gevonden.

Conclusie: Dit afstudeerproject toonde aan dat 22 ICF-illustraties hun doel behaalde bij de totale groep. De anderen bieden een zeer beperkte tot geen meerwaarde door de lage herkenbaarheid.

Trefwoorden: ICF, illustraties, NAH

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2272 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Neyens, D. (2015). Evaluatie van ICF illustraties voor het gebruik in meetinstrumenten in de gezondheidszorg. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3272a1152adf.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer