About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Doelgericht screenen van arbeidsvaardigheden binnen Bewel

2015
Cardeynaels, Lars
Nackaerts, Joost
Professionele bachelor in de ergotherapie

Abstract :
Inleiding: Binnen beschermde werkplaatsen wordt het steeds belangrijker dat personen met een arbeidshandicap grondig gescreend worden op arbeidsvaardigheden. Vanuit deze vaststelling kregen de onderzoekers de vraag van Bewel of het mogelijk was om de huidige manier van screenen te hervormen. Dit om het screenen doelgerichter te laten verlopen. Momenteel wordt Melba als assessment gebruikt om de arbeidscompetenties van de kandidaat doelgroepwerknemers in kaart te brengen. In dit onderzoek werd ook een literatuurstudie uitgevoerd om na te gaan welke alternatieven of aanvullingen op de markt zijn om de doelgerichtheid nog meer te garanderen.

Methode: Het onderzoek is begonnen met een pre-fase, namelijk de literatuurstudie. Tijdens deze fase werden onderzoeksrelevante begrippen opgezocht en gedefinieerd. Tijdens de volgende fase, de projectstage, werden de proefdagen binnen Bewel hervormd. Deze praktische fase werd opgedeeld in een algemene en een specifieke proefdag. Nadien werden deze proefdagen getest. In de post-fase schreven de onderzoekers de resultaten uit. Daarnaast zochten ze in deze fase ook naar alternatieve assessments of aanvullingen voor Melba.

Resultaten: De theoretische resultaten beschrijven vier assessments waaronder het meest gebruikte assessment Melba. Overigens worden ook de assessments The Valpar Component Work Samples (VCWS), Worker Role Interview (WRI) en Assessment of Motor and Proces Skills (AMPS) beschreven. Bij ieder assessment worden voor- en nadelen opgesomd.
Daarnaast worden de praktische resultaten opgedeeld in de algemene en specifieke proefdag. Voor elke proefdag wordt uitgelegd hoe deze tot stand is gekomen.

Conclusie: Na verschillende testen is gebleken dat het mogelijk is om de screeningsperiode van toekomstige doelgroepwerknemers in te korten naar één algemene en één specifieke proefdag. Daarnaast blijft Melba behouden als voornaamste assessment ondanks haar subjectieve invullingen. Geen van de overige drie onderzochte assessments bleek geschikt om een meerwaarde te bieden in het screeningsproces van toekomstige doelgroepwerknemers.

Full text:
File Size Type Checksum  
BACHELORPROEF-DOELGERICHTSCREENENVANARBEIDSVAARDIGHEDEN.pdf 822 KB PDF MD5 Open file

Appendices:
File Size Type Checksum  
BIJLAGEN-BACHELORPROEF-DOELGERICHTSCREENENVANARBEIDSVAARDIGHEDEN.pdf 2 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5766 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Cardeynaels, L., Nackaerts, J. (2015). Doelgericht screenen van arbeidsvaardigheden binnen Bewel. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3272e5f32bd0.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer