About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

VOET 'leren leren' in de tweede graad in de lessen Nederlands

2015
Daens, Leen
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
We leren helaas niet voor het leven, maar voor de school’ - Seneca

Dit citaat van de Romeinse schrijver en filosoof bevat veel waarheid. Leerlingen horen op school te leren wat ze de rest van hun leven zullen moeten kunnen en daar draait ‘leren leren’ rond. Het is niet enkel ‘leren studeren’, maar nog veel meer dan dat. Aangezien ‘leren leren’ terugkomt in de vakoverschrijdende eindtermen, moet er in alle vakken aan gewerkt worden, ook bij Nederlands.

De vraag luidt: ‘Hoe integreren we de VOET ‘leren leren’ in het vak Nederlands?’. Om informatie te verzamelen over dit onderwerp, deed ik een literatuurstudie. Daarna analyseerde ik twee werkboeken van Nederlands voor de tweede graad (NetwerkTaalCentraal3 en Frappant 3) en interviewde ook enkele ervaren leerkrachten die Nederlands geven in deze jaren. De resultaten van deze activiteiten zijn allemaal gebundeld in dit eindwerk.

Eerst krijgt u wat meer informatie over leren, zoals de elementen van leren, de verschillende leerstijlen, enz. Daarop volgt er meer informatie over de VOET’en en specifiek over de VOET ‘leren leren’. Dan volgt er een analyse en vergelijking van twee werkboeken Nederlands voor de tweede graad. Tot slot vindt u concrete tips voor ‘leren leren’ bij Nederlands.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2303 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Daens, L. (2015). VOET 'leren leren' in de tweede graad in de lessen Nederlands. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3275310f3294.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer