About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Hoe kiezen leerlingen en hun ouders een secundaire school? Een kwantitatief onderzoek naar het rendement van opendeurdagen

2015
Zengers, Evelien
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Dit afstudeerproject is het verslag van een onderzoek naar het rendement van opendeurdagen van secundaire scholen.

Na het beëindigen van het zesde leerjaar, staan leerlingen en hun ouders voor een moeilijke keuze: welke secundaire school is de beste voor mij of mijn kind? Om hierachter te komen bezoeken ieder jaar heel wat ouders en kinderen opendeurdagen van secundaire scholen. Deze scholen proberen zo goed mogelijk in te spelen op de verwachtingen van hun publiek, maar omdat deze verwachtingen verschillen, is dit een alles behalve gemakkelijke opdracht.

In het eerste deel van dit werk wordt de probleemstelling verduidelijkt. Vanuit relevante literatuur wordt er onderzocht in welke mate opendeurdagen de schoolkeuze bepalen of beïnvloeden. Daarbij wordt verduidelijkt wat effectiviteit is, hoe ouders en leerlingen onderwijskwaliteit beschrijven en wat hun verwachtingen zijn over het onderwijs.

In het tweede deel wordt de onderzoeksopzet beschreven en worden de resultaten van het onderzoek weergegeven. Daarbij wordt dieper ingegaan op de verwachtingen die ouders hebben over het secundair onderwijs wat betreft het verstrekken van correcte informatie over hun onderwijsaanbod, hun aanpak, enzovoort.
Vervolgens wordt er onderzocht of en in welke mate opendeurdagen invloed hebben op de uiteindelijke schoolkeuze van ouders en hun kinderen.

Tenslotte worden de resultaten van de verschillende enquêtes met elkaar vergeleken en op basis van die resultaten worden in een laatste deel conclusies gevormd en aanbevelingen geformuleerd voor vervolgonderzoek.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2229 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Zengers, E. (2015). Hoe kiezen leerlingen en hun ouders een secundaire school? Een kwantitatief onderzoek naar het rendement van opendeurdagen. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327533a4329b.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer