About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Leerlijn voor functionele informatievaardigheden binnen PAV

2015
Gültekin, Aytül
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Dit afstudeerproject bestaat zowel uit een theoretisch als een praktisch luik.

We leven in een informatiemaatschappij. We worden zowel thuis, op het werk, op school als in onze vrije tijd steeds geconfronteerd met een enorme toename van informatie. Een burger dien"informatievaardig" te zijn om in het aanbod van informatie zijn weg te vinden. In het theoretische luik wordt eerst onderzocht wat informatievaardigheden precies inhouden.

Hierna bekijken we de rol van informatievaardigheden binnen het vak PAV. We onderzoeken in welke mate BSO-leerlingen de eindtermen PAV omtrent informatievaardigheden behalen. Zo bleek uit de peilingsresultaten dat de leerlingen uit het bso veel minder informatievaardig zijn dan vaak wordt gedacht.

Ik zocht daarom naar een manier om informatievaardigheden op een gestructureerde manier aan te brengen. Ik ontwierp een leerlijn voor informatievaardigheden.

In het praktische luik werd die leerlijn geconcretiseerd in een aantal zoekopdrachten, die werden uitgetest in de praktijk. Zo kon de bruikbaarheid van het lesmateriaal op punt gesteld worden.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2515 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Gültekin, A. (2015). Leerlijn voor functionele informatievaardigheden binnen PAV. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3275461d32cc.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer