About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De erfenis van de Franse periode onder het bewind van Napoleon. De Zuidelijke Nederlanden onder Frans bewind

2015
Slegers, Pauline
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
‘België’ associëren we met de Rode Duivels, Brusselse wafels, chocolade, bier en nog zoveel meer. Toch bestaat België zoals we het kennen nog maar ‘amper’ 185 jaar, een relatief korte periode in de geschiedenis. Aan het huidige België gaat dus heel wat geschiedenis vooraf. In dit afstudeerproject wordt er dieper ingegaan op de Zuidelijke Nederlanden onder Frans bewind, een periode die voor een groot stuk mee bepaald heeft hoe België er vandaag uitziet.
In dit afstudeerproject wordt er dieper ingegaan op de veldslagen die geleid hebben tot het Franse bewind in de Zuidelijke Nederlanden, maar ook over het ongenoegen dat er heerste in onze gewesten. Langzaamaan wordt er toegewerkt naar de Slag bij Waterloo, die een definitief einde betekende voor de Franse bezetting.
Aansluitend aan dit onderwerp worden de veranderingen in onze gewesten onder Frans bewind uitvoerig besproken. De invoering van het metrieke stelsel en het burgerlijk wetboek zijn hier voorbeelden van.
Napoleon is een naam die niet onbesproken kan blijven in dit afstudeerproject, er wordt ingegaan op zijn privéleven en zijn carrière. Dit om beter te leren kennen wie hij was en waar hij voor stond.
Als laatste wordt er een didactisch luik aangereikt, waar er gekozen werd voor een themadag. Deze themadag omvat een interactieve ‘Napoleonroute’, de route die Napoleon heeft afgelegd van de Franse grens tot in Waterloo. De leerlingen maken kennis met dezelfde onderwerpen die aangehaald zijn in het theoretisch luik, maar dan vertaalt naar een interactieve reis aangepast aan hun niveau.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2599 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Slegers, P. (2015). De erfenis van de Franse periode onder het bewind van Napoleon. De Zuidelijke Nederlanden onder Frans bewind. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327564263319.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer