About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Kan de literatuur de praktijk revalideren?

2015
Bussé, Andres
Carremans, Valerie
Theunissen, Johannes
Smolders, Aurélie
Brugprogramma verpleegkunde

Abstract :
Terugkijkend op het begin van onze bachelorproef, waarin mevr. Mouha het idee opperde om ons eindwerk over het klinisch pad van CV-patiënten te houden, kunnen we niet aan de indruk ontkomen dat we veel bijgeleerd hebben. Niet enkel inhoudelijk over een cerebrovasculaire aandoening en een klinisch pad, maar ook als aanstaand bachelor verpleegkundige.
Bij aanvang van het project werd al snel duidelijk dat ons eindwerk een uitdaging zou worden. In onze zoektocht naar bestaande klinische paden zijn we op meerdere hindernissen gestuit, dat wil zeggen dat andere instellingen of er geen hadden, of ze ons niet wilde overhandigen. Begrijpelijk, uiteindelijk hebben ook zij veel uren besteed hieraan. Het tweede probleem dat al snel duidelijk werd, was de tijdspanne van zulk pad, een cerebrovasculair accident is namelijk een variërend en dynamisch ziektebeeld. Uiteindelijk is ervoor gekozen om onze kennis over beide onderwerpen te vergroten in de vorm van hoofdstuk 2: ”Voorkennis” en hoofdstuk 3: ”Het klinisch pad”.
Op advies van dhr. Coenen hebben we ons verdiept in de literatuur van NICE en SIGN, door de recentheid en uitgebreidheid van deze bronnen werd besloten dat deze een centrale rol krijgen binnen het eindwerk. In hoofdstuk 5: ”De drie fasen in CVA-revalidatie” worden de belangrijkste items kort samengevat.
Om deze bestudeerde theorie te vergelijken met de huidige situatie in het A.Z. Vesalius is er gekozen voor twee methodes. In eerste instantie in de vorm van een interview, alle betrokkenen in het proces wilden we interviewen en zijn ook geĂŻnterviewd. Het tweede doel was om van elke discipline twee individuen te interviewen, zo kon onze groep in twee opgesplitst worden en hoopten we een uitgebreider beeld te kunnen vormen. Dit bleek achteraf te optimistisch gezien enkele individuen niet bereid waren tot medewerking, redenen hiervoor waren tijdsgebrek, maar ook dat ze zich niet bekwaam genoeg voelden om over dit onderwerp mee te denken. De vragenlijsten zijn opgesteld aan de hand van de belangrijkste items uit de drie fasen.
Om ons beeld verder te verder te verruimen is er in overleg met dhr. Coenen en dhr. Claes gekozen voor een dossieranalyse. Van dertien patiënten hebben zijn de dossiers geanalyseerd en met behulp van Excel een tabel gevormd. De opmaak van de dossieranalyse hebben we gebaseerd op vier items, deze zijn samen met de motivatie beschreven in de tekst.
Van het geheel is er een beschrijving en zijn er conclusies getrokken in de hoofdstukken 6: ”Interviews” en 7: ”Dossieranalyse”. Hierin hebben we enkele opvallend goede items teruggevonden, maar zijn er ook belangrijke verbeterpunten zichtbaar geworden.
We hebben hiernaast ook gekozen om in hoofdstuk 8: ”Screenings” de meest aangeraden screenings uit de eerste fase van NICE te vergelijken met de huidige situatie binnen het ziekenhuis. De gebruikte screeningmethoden zijn getest aan de hand van wetenschappelijke artikelen met ieders eigen aanbeveling. Hieruit kunnen we nu opmaken dat de meeste screenings momenteel evidence-based zijn, maar ook hierin zijn verbeterpunten en daaraan gelinkte adviezen benoemd.
Als afsluiter zijn in hoofdstuk 9: ”Aanbevelingen” precies negen concrete aanbevelingen opgesteld, waarvan wij van mening zijn dat ze een goede basis gaan bieden in het huidig revalidatieproces, maar ook een goede aanzet voor een in de toekomst opgesteld klinisch pad.
Als afsluiter zijn in hoofdstuk 9”Aanbevelingen” precies negen concrete aanbevelingen opgesteld, waarvan wij van mening zijn dat ze een goede basis gaan bieden in het huidig revalidatieproces maar ook een goede aanzet voor een in de toekomst opgesteld klinisch pad

Full text:
File Size Type Checksum  
Bachelorproef, Kan de literatuur de praktijk revalideren.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Appendices:
File Size Type Checksum  
Brochure Salvator.pdf 526 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4808 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Bussé, A., Carremans, V., Theunissen, J., Smolders, A. (2015). Kan de literatuur de praktijk revalideren?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3275e7f6345b.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer