About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Talenten en competenties binnen het secundair onderwijs. Hoe kunnen ze deek uitmaken van de studiekeuze en schoolloopbaan van de leerlingen?

2015
Aerts, Hendrik
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Verandering is aanwezig in zo wat alle aspecten van ons leven: in onze vrije tijd maar ook in onze maatschappij. Het domein ‘onderwijs’ vormt hier geen uitzondering op. Het Vlaamse onderwijs kent de laatste jaren enkele recente verschuivingen. Zo werden de proeftuinprojecten eind 2005 gestart. De bedoeling hiervan was de talentontwikkeling in scholen centraal te stellen Maar er zijn ook meer recente verschuivingen zoals het M-decreet dat ingesteld werd in het schooljaar 2014-2015.
Uit deze verschuivingen kunnen we een aantal trends herkennen, zo wordt onder andere de term talenten vaak naar voor geschoven. Vanuit de overheid probeert men scholen en leerkrachten zo veel mogelijk te laten inspelen op de talenten van leerlingen. Op die manier tracht men al vroeg in de schoolloopbaan een voorspelling te kunnen doen over het toekomstig functioneren van leerlingen binnen bepaalde studierichtingen. Daarnaast spreekt men ook vaak over competenties waarbij wordt ingezet op het ontwikkelen van skills. Men moet immers onmiddellijk kunnen nagaan wat het potentieel van een leerling is om zich verder te ontwikkelen. Hierbij is het belangrijk een afweging te maken tussen de talenten en de competenties van een leerling en deze door middel van evaluatie en feedback mee te delen.
Dit eindwerk bespreekt de mogelijkheden om aan competenties en talenten te werken binnen ons onderwijs. Het brengt in beeld op welke manier en via welke tools ze ingezet kunnen worden in de schoolloopbaan en de studiekeuze van de leerlingen.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2319 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Aerts, H. (2015). Talenten en competenties binnen het secundair onderwijs. Hoe kunnen ze deek uitmaken van de studiekeuze en schoolloopbaan van de leerlingen?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3276a108360d.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer