About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

STICORDI-maatregelen in het gewoon secundair onderwijs

2015
Bruninx, Joyce
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Sinds de invoer van het M-decreet zullen veel leerlingen met een leer- of ontwikkelingsstoornis terechtkomen in het gewoon onderwijs, terwijl deze voordien naar het buitengewoon onderwijs werden doorverwezen. Om de leerlingen zo goed mogelijk te laten functioneren, is er extra ondersteuning nodig van de leerkrachten en externen. Hiervoor bestaan er onder andere sticordi-maatregelen. In heel wat scholen worden er al sticordi-maatregelen toegepast, maar een globaal overzicht bestaat hier niet van.

Om een duidelijker beeld te geven van wat sticordi-maatregelen inhouden, bestaat het eerste deel van dit eindwerk uit een literatuurstudie. Hierin wordt er om te beginnen dieper ingegaan op het M-decreet, omdat het net door het M-decreet is dat er meer leerlingen terecht komen in het gewoon onderwijs. Hierbij volgt er een theoretische omkadering van het zorgcontinuüm, GON en ION, omdat dit samenhangt met de sticordi-maatregelen en een uitgebreide zorg voor elke leerling.

Als tweede deel komen de sticordi-maatregelen aan bod. Er wordt duidelijk uitgelegd waaruit deze maatregelen bestaan en waarvoor ze dienen.

Ten slotte worden alle veel voorkomende leer- en ontwikkelingsstoornissen beknopt uitgelegd. Dit omdat de sticordi-maatregelen afhankelijk zijn per stoornis. Uiteraard bestaat er ook een gemeenschappelijke stam van sticordi-maatregelen, die voor elke leerling van toepassing zijn. Om deze gemeenschappelijke stam te achterhalen en een opsomming te kunnen maken van alle mogelijke sticordi-maatregelen per stoornis, volgt er na de literatuurstudie een onderzoek. In dit onderzoek worden volgende onderzoeksvragen beantwoord:

Op welke manier bieden secundaire Limburgse scholen een aangepaste begeleiding aan leerlingen met specifieke noden in de eerste en tweede graad?
 Welke sticordi-maatregelen gebruiken de scholen voor leerlingen met:
- Dyslexie (en dysorthografie, dysfasie) en dyscalculie
- ASS
- ADHD
- Auditieve beperking
 Op welke manier worden sticordi-maatregelen opgesteld voor een leerling met specifieke noden?
 Welke sticordi-maatregelen zijn van toepassing op meerdere stoornissen ?
 Welke sticordi-maatregelen zijn relevant voor alle leerlingen?
Welke maatregelen worden er extra genomen sinds de invoering van het M-decreet?

Ten slotte heeft er ook nog een workshop plaatsgevonden rond sticordi-maatregelen in het gewoon onderwijs. Deze workshop werd gegeven voor verschillende leerlingbegeleiders uit verschillende scholen. De resultaten van het onderzoek en de workshop zijn ook terug te vinden in dit eindwerk.

Full text:
File Size Type Checksum  
BruninxJoyce_EindwerkSticordi-maatregelenInHetGewoonOnderwijs.pdf 7 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 6601 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Bruninx, J. (2015). STICORDI-maatregelen in het gewoon secundair onderwijs. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education .
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3276a3f73614.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer