About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Het nemen van een bad, als dienstverlening van lokaal dienstencentrum " 't Klavertje"

2015
Legros, Zoë
Bachelor in de interdisciplinaire ouderenzorg

Abstract :
Het innovatieproject is gestart met volgende probleemstelling : Het nemen van een bad door een gebruiker, als dienstverlening van lokaal dienstencentrum 't Klavertje, binnen woonzorgcentrum (WZC) 't Meerlehof te Lummen. De doelgroep die men hier wenst te bereiken zijn de inwoners van Lummen.

Uit de literatuurstudie blijkt dat de voorwaarden en regels, die door een lokaal dienstencentrum vervuld moeten worden, indien zij een erkenning wensen, vastgelegd zijn in het woonzorgdecreet. Lokaal dienstencentrum 't Klavertje, voldoet reeds aan een groot aantal voorwaarden. Maar er zijn enkele voorwaarden die nog niet vervuld werden. Zo dient een lokaal dienstencentrum hulp te bieden bij activiteiten van het dagelijks leven, inzonderheid hygiënische zorg. Deze voorwaarden wordt nog niet vervult door lokaal dienstencentrum
't Klavertje. Via dit innovatieproject wenst men aan deze voorwaarden te voldoen. Verder is het voor een lokaal dienstencentrum zeer belangrijk om een goed vrijwilligersbeleid te hebben, aangezien deze vrijwilligers een belangrijke schakel zijn in de werking van een lokaal dienstencentrum.
Tot slot is en blijft het voor zowel jongeren als ouderen belangrijk om een goede hygiënische (zelf)zorg te hebben. Wanneer dit niet het geval is, is de kans op infectieziektes groter en verminderd de zelfzorg.

In het praktijkgedeelte wordt de toepassing gemaakt om uiteindelijk effectief met de nieuwe dienstverlening te kunnen starten. Zo worden er een aantal gesprekken gevoerd met personen, waar een belangrijke samenwerking mee zal plaatsvinden tijdens de uitwerking van de nieuwe dienstverlening. Verder werd er bij ethias verzekeringen een offerte aangevraagd, aangezien het belangrijk is dat de gebruikers verzekerd zijn voor als er iets tijdens de dienstverlening zou gebeuren. Aan de hand van casussen wordt er een betere weergave gemaakt van het belang en de voordelen van deze nieuwe dienstverlening. In het praktijkgedeelte komt er ook aan bod op welke manier de dienstverlening bekend gemaakt zal worden naar de buitenwereld toe. Hoe men mensen wil bereiken om van deze dienstverlening gebruik te maken. Er worden ook nieuwe vrijwilligers gezocht. Er was slechts één persoon die interesse heeft om deze dienstverlening als vrijwilliger aan te bieden. Naar de toekomst toe hoopt het lokaal dienstcentrum dat dit uitgebreid wordt.

Tot slot wordt er een procedure opgesteld, waarin duidelijk de doelstelling en de afspraken rond deze dienstverlening aan bod komt. Deze dient goedgekeurd te worden door het Bijzonder Comité Woonzorgcampus. Dit zal de procedure zijn die beschikbaar is in het lokaal dienstencentrum en het woonzorgcentrum.

TREFWOORDEN: Het nemen van een bad door gebruikers, dienstverlening van lokaal dienstencentrum 't Klavertje, samenwerking met woonzorgcentrum 't Meerlehof

COLLATIE: Het innovatieproject bevat 39 pagina's en 6 bijlagen

INHOUDSDESKUNDIGE: mv. Mady Borgers, centrumleidster, lokaal dienstencentrum 't Klavertje te Lummen

PROMOTOR PXL: mv Katrien Lannoy

CONTACT: zoe.legros@gmail.com

Full text:
File Size Type Checksum  
het nemen van een bad binnen ldc.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4754 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Legros, Z. (2015). Het nemen van een bad, als dienstverlening van lokaal dienstencentrum " 't Klavertje". Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3278a8be3a5f.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer