About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Crossfit integreren in het onderwijs

2015
Knaeps, Jef
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Deze bachelorproef bestaat uit een deel theorie en een praktisch gedeelte. In het theoretisch gedeelte wordt het ontstaan van crossfit besproken en wat nu de voordelen en de nadelen zijn van Crossfit.
Voor het praktische gedeelte van dit eindwerk zijn er 5 lessen gemaakt op basis van de noden van de leerlingen. Deze noden zijn duidelijk geworden door het afnemen van een enquête binnen de doelgroep namelijk het secundair onderwijs.
Dit onderwerp heb ik gekozen omdat ik meer en meer merk dat de conditie van de schoolgaande kinderen steeds verder achteruit gaat. Crossfit is een ideale manier om op een leuke manier aan de conditie te werken door middel van verschillende aspecten die ik in dit eindwerk verder behandel.

Met dit eindwerk wil ik de kinderen laten kennismaken met Crossfit. Crossfit is immers een sport die bestaat uit meerdere disciplines zoals gymnastiek en atletiek, maar door de hoge intensiteit en de grote variatie van oefeningen, biedt het vele nieuwe mogelijkheden voor zowel leerling als leerkracht. Het vernieuwende aspect is te wijten aan het gebruik maken van de WOD’S of Workout Of the Day dit is een reeks oefeningen die de leerlingen moeten afleggen op tijd of waarbij er zoveel mogelijk herhalingen moeten worden afgelegd van de reeks oefeningen binnen een bepaalde tijd. De oefeningen waaruit de WOD’S zijn opgebouwd zijn alledaagse fitness oefeningen, maar door de specifieke aanbiedingsvorm (in groep, met hoge intensiteit, …) maakt het een nieuw geheel.

Crossfit kan ook perfect leerling gestuurd worden doordat de leerlingen zelf de intensiteit van hun workout beslissen door het invoegen van zelf gekozen rustmomenten of door het kiezen van een vereenvoudigde oefening.
De oefeningen die worden gebruikt worden in de lessenreeks zijn gebaseerd op de echte disciplines van Crossfit zelf maar zijn uiteraard vereenvoudigd naar het niveau van de leerlingen om de succesbeleving hoog te houden.
Doordat het begrip Crossfit redelijk breed is, gaan veel kinderen zich er wel door aangetrokken voelen omdat het vooral ook voor ieder wat wils biedt. In de lessenreeks zelf wil ik zoveel mogelijk aspecten van het hele Crossfit-gebeuren aan bod laten komen zodat de leerlingen echt een idee krijgen van wat het nu in werkelijkheid is. De lessen zijn ook zo opgebouwd dat men van leerkracht gestuurd naar leerling gestuurd gaat, dit gebeurt door te variëren in de WOD’S. De workouts worden steeds meer zelfstandig uitgevoerd en de leerlingen krijgen hierbij dan ook meer verantwoordelijkheid.

Op het einde van deze lessenreeks hebben de leerlingen zo een volledig nieuw gamma aan verschillende conditiebevorderende en spierversterkende oefeningen. Deze aangeleerde technieken kunnen ze dan later toepassen in functie van de door hen beoefende sport of ze kunnen natuurlijk overschakelen naar Crossfit zelf.

De oefeningen die tijdens de lessen voorkomen worden eveneens verduidelijkt in dit werk net zoals het gebruikte materiaal. Materiaal dat zelf kan ontwikkeld worden wordt ook opgesomd, dit is interessant voor de kosten laag te houden wanneer er nieuw materiaal moet aangeschaft worden.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2716 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Knaeps, J. (2015). Crossfit integreren in het onderwijs. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c3278f8623af4.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer