About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Educatieve map - Gezondheid

2015
Nelissen, Naomi
Stockmans, Elise
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
In de educatieve map willen we een lessenpakket aanbieden voor de 1ste graad A-stroom, dat gecentraliseerd is rond een specifiek thema. Het thema dat we hebben uitgekozen voor de educatieve werkmap is het thema ‘gezondheid’. De specifieke doelgroep is het eerste jaar van de A-stroom. De map heeft als overkoepelende doelstelling om het kritische vermogen en de individuele talenten van de leerlingen aan te spreken. Het is hierbij geenszins de bedoeling om een definitie aan te reiken van wat ‘gezondheid’ precies inhoudt, want dat is schier onmogelijk. Het begrip fungeert dus eerder als een kleerhanger waaraan verschillende subthema’s en lesideeën gekoppeld worden.

Dit eindwerk bestaat in eerste instantie uit een verdieping en fundering van de thematiek, die ook als achtergrond kan dienen om leerkrachten te informeren en nieuwe insteken en impulsen aan te reiken. Vervolgens bevat het een eerste ontwerp van de educatieve map rond het thema. Het moet vermeld dat deze map een pilootversie is en dus in zekere zin ook een experiment. De map wil vooral een handreiking zijn, een voorbeeld en een leidraad. Er blijft uiteraard voldoende ruimte voor verbetering of aanvullingen naargelang de individuele keuzes en focus van de leerkracht in kwestie.

Op deze manier hopen we alvast een stap te doen in de uitwerking van een breder gamma aan deelbaar materiaal, die een meerwaarde kan toevoegen binnen het vak.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2556 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Nelissen, N., Stockmans, E. (2015). Educatieve map - Gezondheid. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c32798f533c13.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer