About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Jong en gezond

2015
Mavili, Gamze
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Het hoofdthema van mijn eindwerk gaat over de leerlingen (die uiteraard jong zijn) en hun gezondheid. Vele scholen hebben een gezondheidsbeleid maar of de vakoverschrijdende doelen hiermee behaald worden, was voor mij onbekend. Realiter komt de gezondheid voor alles. Iemand die ongezond is kan het leven niet voortzetten. Daarom is het erg belangrijk om de leerlingen te laten beseffen over het belangrijkste wat ze zelf in handen hebben. Niet alleen uit interesse, ook andere aspecten hebben er toe geleid dat ik dit onderwerp koos voor het eindwerk. De stageperioden, de randactiviteiten zorgden dat ik een beter beeld kreeg van de leerlingen waarna ik besloot om het thema gezondheid te behandelen.

Na onderzoek vond ik zelf dat een gezondheidsbeleid op school onvoldoende is om te wijzen op het belang van de gezondheid. Daarom heb ik ervoor gekozen om een gezondheidsproject uit te werken. Met het project ‘jong&gezond’ wil ik verscheidene vakoverschrijdende eindtermen behalen. Hiernaast heb ik nog enkele doelen voor mijzelf opgesteld zoals verschillende werkvormen gebruiken, zoveel mogelijk visueel voorstellen en meer spelenderwijs te werk gaan. Dit laatste wilde ik vooral doen om de leerlingen informatie op een leuke manier wilde meegeven. Uiteraard kon ik zelf reeds bestane projecten gebruiken maar ik na lang zoeken merkte ik op dat er geen gelijkaardig of beter ‘volledig uitgewerkte’ projecten waren. Dus besloot ik zelf een volledig project te ontwerpen met de volgende onderdelen:
• Een leerlingenbundel;
• een lerarenbundel;
• interactieve website;
• vier verschillende spelletjes.

Natuurlijk kan het project aangepast worden. Om de uitvoering ook waar te kunnen maken en bovendien succes te hebben, ben ik doelgericht te werk gegaan. Eerst heb ik een klas gezocht waar ik dit project kon uitvoeren. Later heb ik mijn leerlingen bevraagd om te achterhalen welke informatie de leerlingen missen of nodig hebben. Aan de hand van deze informatie heb ik al mijn materiaal ontwikkeld.

Het lespakket is vooral geschikt voor het vak PAV, de 2e en 3de graad BSO. Maar ook de TSO richting kan van dit pakketje gebruik maken.
In het project dat ik heb uitgewerkt komen de volgende subthema’s aan bod:
• verslavingen
o de fasen van een verslaving;
o de nadelen van een verslaving;
o de meest gekende verslavingen:
 drugs;
 roken (+ spel ‘F-ECHT?’);
 alcohol;
o de minder bekende verslavingen;
o feit-fabel spel;
o verslavingenspel ‘gezond met geld?’;
• gezonde voeding & beweging:
o ontbijt;
o beweging;
o bMI en vetpercentage;
o actieve voedingsdriehoek:het spel ‘passieve driehoek’;
• seksualiteit:
o seksuele voorlichting;
o Soa’s spel.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2296 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Mavili, G. (2015). Jong en gezond. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327ac56e3e4a.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer