About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Yes we can! Een draaiboek voor de toepassing van een sociale tewerkstelling artikel 60§7 in het OCMW van Dilsen-Stokkem

2015
Feuler, Elena
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
Ik heb ervoor gekozen om een eindwerk te schrijven over de toepassing van een sociale tewerkstelling artikel 60§7 in de vorm van een draaiboek. Tijdens mijn stage is mij opgevallen dat er geen concrete gids was om een artikel 60§7 toe te passen. Ik zat met heel veel vragen en vond dat het handig zou zijn moest de dienst een gestructureerde handvat hebben inzake de tewerkstelling in artikel 60§7.
Een draaiboek is een algemene benaming voor een medium, dat refereert aan een gebeurtenis, script of evenement, waarin tot in detail beschreven staat wat er gebeuren moet, welke middelen daarvoor nodig zijn en wie welke taken heeft.
De meerwaarde van dit draaiboek is dat het informatie bevat, adviezen en voorbeelden.
Daarnaast vormt het een leidraad bij het proces dat noodzakelijk is om een tewerkstelling artikel 60 te bekomen. Het draaiboek is geschreven vanuit de praktijk en is ook bestemd voor de praktijk. Het doel van mijn draaiboek is in de toekomst de Sociale Dienst een hulpmiddel aan te reiken met praktische gegevens, uitleg en tips .
Het draaiboek is opgedeeld in drie fases,
-Fase 1: voor de toepassing van een artikel 60.
-Fase 2: tijdens de toepassing van een artikel 60.
-Fase 3: na de toepassing van een artikel 60.
Bij elke fase worden de nodige stappen uitlegt en vindt men welke document gebruikt dienen te worden.
Verder vindt men in het eindwerk praktische informatie inzake de toekenningsvoorwaarden, duur van een artikel 60, rechten en plichten van de cliënt/ werknemer, voordelen die een artikel 60§7
met zich meebrengt en nog veel meer,…
Als laatste heb ik een folder ontworpen die als informatiebron, meegegeven kan worden aan de cliënt die binnenkort een tewerkstelling artikel 60§7 zal beginnen.
Ik hoop dat dit eindwerk en draaiboek als een meerwaarde gezien mag worden binnen de Sociale Dienst van het OCMW in Dilsen-Stokkem.

Full text:
File Size Type Checksum  
B Eindwerk volledig artikel 60 pdf.pdf 4 MB PDF MD5 Open file

Appendices:
File Size Type Checksum  
B DRAAIBOEK Nathaly (1).pdf 491 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5892 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Feuler, E. (2015). Yes we can! Een draaiboek voor de toepassing van een sociale tewerkstelling artikel 60§7 in het OCMW van Dilsen-Stokkem. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327bffc2405e.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer