About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

LOTO-procedure opstellen bij LUC NV

2015
Sinnaeve, Dieter
Professionele bachelor in de elektromechanica

Abstract :
Titel:
LOTO-procedure opstellen bij LUC NV

Auteur:
Dieter Sinnaeve

Promotoren:
Dhr. Wouter Tilman LUC NV
dr.ir. Kristel Deckers Hogeschool PXL


Elk jaar gebeuren er werkongevallen tijdens het onderhoud van machines. De meeste hiervan kunnen voorkomen worden door het opstellen en uitvoeren van een LOTO-procedure. LOTO staat voor Lockout/Tagout. Het hoofddoel van deze procedure is het voorkomen dat installatieonderdelen onbedoeld in werking worden gezet als er medewerkers aan dit onderdeel aan het werk zijn. Mijn opdracht bestaat eruit om een algemene LOTO-procedure op te stellen voor de machines van het bedrijf LUC NV te Maasmechelen.
In de productiehal zijn er verschillende soorten machines terug te vinden die dienen voor het bekleden en verwerken van rollen. Het proces bestaat uit kaal draaien, stralen, lijmen, gieten, draaien, slijpen en als laatste eventueel groeven draaien. Deze rollen worden bekleed met polyurethaan. Er wordt dus gewerkt met producten die ontvlambaar, giftig of ontplofbaar kunnen zijn.
De bedoeling is een overzichtelijk schema op te stellen, zodat het gemakkelijk is voor de werknemer om een LOTO-procedure op te stellen voor een bepaalde machine in het bedrijf. Ook kan men zo een LOTO-procedure opstellen voor de machines waar de meeste gevaren bij komen kijken.
Dit schema bevat 5 onderdelen. Als eerste zijn de algemene stappen opgesteld. Dan wordt er gekeken welke soort LOTO-procedure er het best toegepast kan worden. Vervolgens is er een onderscheid gemaakt tussen de soorten gevaren die voor kunnen komen. Er is ook een lijst bijgevoegd met alle machines die gebruikt worden in het bedrijf en hiervoor is er een LOTO-procedure opgesteld. Dus als er een nieuw machine wordt aangekocht kan deze hier bijgevoegd worden zodat er een overzichtelijke lijst is van alle machines binnen het bedrijf. Als laatste worden er toepassingen gegeven die gebruikt worden bij vergrendelingen.
Het resultaat hiervan is een excel bestand waarin deze 5 stappen zijn uitgewerkt. Dit is allemaal gelinkt met elkaar zodat het mogelijk is om een LOTO-procedure op te stellen op een eenvoudige en snelle manier.


During the maintenance of equipment and machines accidents happen. Due to the power and size these accidents have a very high magnitude they can be potentially lethal. Most of these accidents can be prevented by LOTO-procedure. LOTO stands for Lock-out/Tag-out. My assignment is to draft a LOTO-procedure for the machinery of LUC NV. This procedure applies a preventive strategy along with a function that withholds the machine from working when under maintenance. These two significant factors are key for the safety of the employees.
There are several types of machines that can be found in the production hall. These machines produce coating as well as processing roles. The process consists of turning bald, jets, liming, casting, turning, grinding and lastly grooves. These roles are coated with polyurethane. They work with products that can be flammable, toxic or explosive.
The purpose is to make an organized schedule. This preventive approach makes it easy for an employee to set up the LOTO-procedure. Furthermore, an individual schedule shall be made for each particular machine. This individual schedule will be dependent of different variables such as, how dangerous the machine is, the size, the complication of the engine or the part that undergoes maintenance and many more.
This Schedule consists out of five steps. Firstly, there are the general steps. Then the individualization of the schedule starts, there will be searched which LOTO-procedure will be the most efficient for that particular machine. After this, a difference will be made between the different kinds of dangers that can occur. A list will be provided with all the machines that are used in the company with their LOTO-procedures. Also, when a new machine is purchased, the name can be easily added into the list so that there is a clear overview of all the machines within the company. Lastly, the most common applications are given to lock different kind of systems.
The result of this is an excel file with these 5 steps in worked out. This is all linked to each other what makes it possible to draft a LOTO-procedure in a simple and fast way.Full text:
File Size Type Checksum  
Sinnaeve_gecensureerd.pdf 2 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4881 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Sinnaeve, D. (2015). LOTO-procedure opstellen bij LUC NV. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Tech.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327c29df40a4.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer