About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Aanleren van beachvolleybal bij jeugdspelers: KBSS-methode

2015
Hensels, Ruben
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Deze bachelorproef (in het kader van de lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie aan de PXL te Hasselt) behandelt de ontwikkelingen van de beachvolleybalsport in België en plaatst ze in een historisch perspectief.
Hierbij is met name gekeken naar het in Nederland ontwikkelde ”KBSS-systeem, met vlag en wimpel” voor beginnende jeugdige beachvolleyballers.

Hiervoor was het noodzakelijk om verder in te zoomen op de stand van zaken rond de beachvolleybalsport in Nederland en België om tot een vergelijking te kunnen komen.
Gebleken is dat er (in tegenstelling tot buurland Nederland) nog geen jeugdwerking voor beachvolleybal in België is.

Om een mening te kunnen vormen of het KBBS-systeem geschikt te maken is voor België is het KBBS-systeem geanalyseerd, getest, aangepast en geëvalueerd tijdens de bachelorproef-periode.
Dit heeft een nieuwe trainingsmethode voor de jeugd opgeleverd die ik zelf in de toekomst met mijn eigen teams kan gaan toepassen.

Bij de analyse zijn diverse overeenkomsten en verschillen beschreven tussen het beachvolleybal en de volleybalsport, het KBBS-systeem en het “normale” beachvolleybalsysteem en tussen de beachvolleybalontwikkelingen in Nederland en België.

Naast een eigen ontwikkelde trainingsvariant op het KBBS-systeem voor jeugdige volleybalspelers, heeft de bachelorproef ook nog inzichten gegeven in de kansen die er zijn om in België de beachvolleybalsport meer te laten groeien.
In de bachelorproef worden aanbevelingen gedaan om op nationaal niveau deze kansen om te zetten in acties waardoor er meer mogelijkheden ontstaan om de beachvolleybalsport in de toekomst in België te kunnen beoefenen zowel voor jeugd- en recreatiespelers als ook voor professionals.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2680 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Hensels, R. (2015). Aanleren van beachvolleybal bij jeugdspelers: KBSS-methode. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327c54ad40ea.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer