About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

De impact van de zorgregie

2015
Budeners, Jade
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
Mijn eindwerk gaat over de impact van de zorgregie op de sociale diesnt. Als een persoon met een handicap naar een VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) erkende voorziening wil, kan dit enkel via het systeem van de zorgregie. Dit zorgde dus voor veranderingen in het opnamebeleid en de werking van de sociale dienst. Ik wil met dit werk nagaan welke impact de zorgregie nu juist heeft gehad.
Het eindwerk is onderverdeeld in vier grote delen: een situering van de stageplaats, een theorethisch gedeelte, een praktisch gedeelte en een kritische kijk.

In de situering van mijn stageplaats wordt VZW De Meander grondig besproken. Dit is een voorziening voor personen met een licht tot ernstig mentale of mentaal-mototirische berperking. Deze voorziening wordt gesubsideerd door het Vlaams Agenschap voor Personen met een Handicap. De organisatie heeft een divers dienstverleningsaanbod. De Meander beschikt over een Multi Functioneel Centrum (MFC) en Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM). Er is plaats voor een 130-tal bewoners.
In deel één komen de algemene taken van de sociale dienst ook kort aan bod. Dit wordt later nog aangevuld in deel twee met de taken van de contactpersonen binnen de zorgregie.

In het theortehisch gedeelte van mijn eindwerk wordt eerst het begrip 'handicap' besproken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een fysieke, een mentale, een auditieve en een visuele berperking. Deze worden kort toegelicht.
In het tweede gedeelte wordt ook het beleid voor personen met een handicap besproken. Hierin leg ik de bevoegdheid uit van de diverse overheden.
Vervolgens komt de werking van de zorgregie aan bod. De vier verschillende onderdelen (zorgvraagregistratie, zorgbemiddeling, zorgafstemming en zorgplanning) worden hier uitgelegd. De Processen van de zorgregie worden verder uitgediept. Ik leg uit waar je een zorgvraag registreert, wat een Prioritair Te Bemiddelen zorgvraag is, wanneer je een convenant of noodsituatie aanvraagd, etc.
Aan het einde van het theoretisch gedeelte bespreek ik de taak van de contactpersoon. In De Meander wordt deze taak opgenomen door de twee maatschappelijk assisten op de sociale dienst. Bij deze taken zie je duidelijk een link met de zorgvraagregistratie en de zorgbemiddeling. Ik schets ook nog kort de actuele tendensen en de recente actualisatie.
Het zorglandschap voor personen met een handicap is een dynamisch gegeven. Er zijn heel wat vernieuwingen bezig zoals het MFC, FAM, PVF (persoonsvolgende financiering),etc.

Het praktische gedeelte van mijn eindwerk geeft de impact van de zorgregie weer op mijn stageplaats. Ik heb gewerkt aan de hand van een casus en een bevraging van de sociale dienst.
De casus is momenteel actueel in De Meander. Het leek me een goed idee om deze uit te schrijven zodat de lezer een duidelijk beeld krijgt van de praktijk. Het is een casus in verband met een open plaats die niet meteen wordt ingevuld ondanks het systeem van de zorgregie. De reeds ondernomen stappen worden besproken en de taken van de sociale dienst komen aan bod.
Het tweede deel van mijn onderzoek is een bevraging van de sociale dienst. Ik heb de twee maatschappelijk werksters vijftien vragen gesteld. De resultaten van deze bevraging worden besproken aan de hand van drie pijlers: de werking van de zorgregie, de taak van de contactpersoon en de vraag wat de impact hiervan is volgens hun op de sociale dienst.
Aan het einde van dit deel staan mijn conclusies en aanbevelingen.

Het is belangrijk dat je als maatschappelijk assistent een kritische houding hebt. In het vierde deel van mijn eindwerk reflecteer ik over het thema, mijn persoonsgebonden traject, de stageplaats, het onderzoek en de actuele tendensen.
In de kritische kijk op het thema leg ik uit hoe ik aan het onderwerp van mijn eindwerk kom. Ik leg uit hoe ik vroeger keek naar de zorgregie en wat ik er over wist voor de aanvang van mijn stage.
In mijn kritische kijk op mijn persoongebonden traject zie je op welke manier mijn eindwerk tot stand kwam.
De kritische kijk op mijn stageplaats vertelt meer over mijn stageperiode op de sociale dienst. Ook de taken van de maatschappelijk assistent worden onder de loep genomen.
Mijn praktisch gedeelte wordt bekeken in deel vier van mijn eindwerk. Hier overloop ik mijn onderzoek, conclusies en aanbevelingen.
Tot slot bespreek ik de actuele tendensen vanuit een kritische visie. Er zijn verschillende vernieuwingen binnen de sector voor personen met een handicap. Binnen Perspectief 2020 wil Minister Jo Vandeurzen zoveel mogelijk zorg op maat aanbieden.

Aan het einde van mijn eindwerk kan je een algemeen besluit terug vinden.

Full text:
File Size Type Checksum  
11305893_15.pdf 599 KB PDF MD5 Open file

Appendices:
File Size Type Checksum  
11305893_15B1.pdf 4 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5855 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Budeners, J. (2015). De impact van de zorgregie. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327ccac841a7.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer