About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Allochtone jongeren en sport: onderzoek naar de sportparticipatie van allochtone jongeren

2015
Dalkilic, Mehmet
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
In de loop van de jaren zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de sportparticipatie van allochtone jongeren. Helaas kunnen we uit deze onderzoeken afleiden dat de sportparticipatie van allochtone jongeren in het algemeen minder is dan bij autochtone jongeren. Dit zowel voor sportbeoefening in de vrije tijd als voor sportbeoefening in clubverband. Aangezien sportbeoefening de kwaliteit van het leven aanzienlijk verbeterd vormt dit dus een probleem.

Uit eigen ervaring weet ik dat allochtone jongeren weinig deelnemen aan activiteiten in sportverenigingen. Ook tijdens mijn stages ben ik in contact gekomen met deze problematiek. Dit heeft mij gemotiveerd om dit onderwerp te onderzoeken.

Naast het beschrijven van reeds uitgevoerde onderzoeken en projecten hierrond, heb ik zelf een bevraging gedaan bij jongeren van tien tot zestien jaar. Met mijn bevraging wilde ik onderzoeken of deze problematiek nog steeds aan de orde is en achterhalen welke factoren een belemmerende rol spelen bij het niet deelnemen van allochtone jongeren aan sport. Na het analyseren van de enquĂȘtes is er gezocht naar oplossingen om dit probleem aan te pakken.

De bedoeling van dit bachelorproef is om mensen te sensibiliseren om aan sport te doen en kennis over te brengen aan de buitenwereld over de problematiek die zich afspeelt in de huidige samenleving. Ik wil de mensen overtuigen dat sport bijdraagt tot een gezond leven en een belangrijke invloed heeft op de opvoeding en socialisatie van de jongeren.

Full text:
File Size Type Checksum  
Sportparticipatie van allochtone jongeren.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 5016 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Dalkilic, M. (2015). Allochtone jongeren en sport: onderzoek naar de sportparticipatie van allochtone jongeren. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c327d834342c6.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer