About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Een kiemende bloem: het Huis van het Kind Zuid-Limburg

2015
Dodemont, Alicia
Professionele bachelor in het sociaal werk

Abstract :
In dit eindwerk ga ik het hebben over de opstart van het Huis van het Kind Zuid-Limburg.
Het Huis van het Kind is kort uitgelegd een plek waar zwangere vrouwen, toekomstige vaders, ouders, kinderen en jongeren terecht kunnen met al hun vragen en twijfels over de opvoeding, de kinderen, moeilijk gedrag, recht over eventuele tegemoetkomingen …
Het Huis van het Kind staat in heel Vlaanderen in het begin van de ontwikkeling. Ook hier in de regio Zuid-Limburg is dat zo. Zuid-Limburg staat in dit geval voor de regio Tongeren-Riemst-Voeren en Bilzen-Hoeselt. Ik ga het voornamelijk hebben over Bilzen-Hoeselt omdat mijn stageplaats in Bilzen is. Net omdat het Huis van het Kind nog overal in opstart is, is er nog maar weinig te vinden over de manier waarop het Huis van het Kind op een geslaagde manier kan gerealiseerd worden. Er is geen draaiboek voor het succesvol en efficiënt opstarten van een Huis van het Kind, dit is namelijk ook erg moeilijk vermits alle Huizen van het Kind een eigen karakter en invulling zullen hebben.
Het doel van het eindwerk was om mogelijke valkuilen en succesfactoren in kaart te brengen. Maar ook om uit te zoeken wat de gezinnen in Bilzen verwachten van het Huis van het Kind. Met het resultaat van dit eindwerk kan Bilzen aan de slag gaan om het Huis van het Kind verder vorm te geven.
In het eerste deel van het eindwerk stel ik mijn stageplaats, de Dienst Welzijn in het Sociaal Huis, voor. In het tweede gedeelte, het theoretische kader, beschrijf ik de achterliggende gedachte van het Huis van het Kind, maar ga ik ook dieper in op enkele begrippen die hiervoor belangrijk zijn . Ook de theorie achter de methodiek Ouders in Huis, die ik toegepast heb in de praktijk, verwoord ik in dit deel. In het derde deel, de praktijk, beschrijf ik enerzijds mijn onderzoek naar de manier waarop ze het bij de opstart van een ander Huis van het Kind hebben aangepakt. In samenspraak met mijn mentor is dit het Huis van het Kind in Leuven geworden. Anderzijds peil ik naar de verwachtingen en meningen van ouders aan de hand van de methodiek Ouders in Huis en enkele diepte-interviews.

Uit dit onderzoek is gebleken dat de partners en medewerkers van het Huis van het Kind heel erg veel tijd en moeite moeten investeren om hetgene wat mooi op papier verwoord staat, ook in de realiteit te laten werken. Want uiteindelijk moet het Huis van het Kind meer zijn dan enkel een verzameling organisaties die werken met en voor gezinnen. Het is de bedoeling dat ze samenwerken om de sociale dienst- en hulpverlening zo goed mogelijk aan te passen aan wat de gezinnen nodig hebben.

De ouders geven aan vooral nood hebben aan een open, respectvolle en vertrouwelijke omgeving, waarin ze openlijk al hun vragen kunnen en mogen stellen, zonder van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Deze vragen kunnen heel ruim zijn, maar het thema dat het meeste naar voren kwam was de opvoeding. In deze hulpverlening is het wel belangrijk om de ouders en hun opvoedingsstijl te respecteren. Zij zijn uiteindelijk degene die de hoofdverantwoordelijkheid hebben over de opvoeding van hun kind(eren).
Een belangrijke stap die het Huis van het Kind zal moeten zetten, is trachten het negatieve beeld, dat er in onze maatschappij heerst over het vragen naar hulp op het gebied van opvoedingsondersteuning te veranderen. Steen voor steen moet het taboe rond de sociale dienst- en hulpverlening worden afgebroken en met die stenen zouden initiatieven zoals het Huis van het Kind moeten worden opgebouwd.
Op het gebied van interne en externe communicatie is het hebben van één coördinator een pluspunt. Zo weet iedereen bij wie ze terecht kunnen. Deze persoon kan dan ook goed het overzicht bewaren. Op die manier krijgt het Huis van het Kind naast het logo ook 'een gezicht'. Op vlak van communicatie naar de ouders toe is het belangrijk dat de hulpverlener dicht bij de mensen staat. Dit kan bijvoorbeeld door met buurtwerkingen samen te werken. Wat ook kan helpen zijn sociale media. Verder is mond-aan-mond reclame een goed middel om ouders te bereiken. Nog een ander communicatiemiddel is het gemeenteblad of informatie meegeven via de scholen. Belangrijk is - welk communicatiekanaal er ook gebruikt wordt - dat de communicatie op maat van de ouders gebeurt.

Full text:
File Size Type Checksum  
201440718_14.pdf 617 KB PDF MD5 Open file

Appendices:
File Size Type Checksum  
201440718_14.B4.pdf 228 KB PDF MD5 Open file
201440718_14.B2.pdf 127 KB PDF MD5 Open file
201440718_14.B1.pdf 32 KB PDF MD5 Open file
201440718_14.B3.pdf 212 KB PDF MD5 Open file
201440718_14.B5.pdf 91 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 6356 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Dodemont, A. (2015). Een kiemende bloem: het Huis van het Kind Zuid-Limburg. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Social work.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214b78acca014c328030584696.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer