About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

'Wat is de relevantie van, of noodzakelijkheid aan exotisme en escapisme in de kunst, binnen de huidige tijdsgeest en de context van mijn werk?'

2015
Boeckx, Willem
Master of Arts in de beeldende kunsten

Abstract :
Het doel van dit onderzoek is gericht op het zoeken van de mogelijkheden die het exotisme en het escapisme kan bieden in de verdere ontwikkeling van mijn schilderijen.
Deze mogelijkheden worden eerst onderzocht door middel van te kijken naar kunsthistorische relevante ideeën en concepten uit drie grote stromingen uit de 19de en vroege 20ste eeuw.
Daarna word er dieper ingegaan op bepaalde semantische problemen die het woord exotisme met zich meedraagd en er gepoogd word om deze te verhelpen door middel van het gebruikt van een andere terminologie.
Deze verandering zal zich focussen op het veranderen van het woord exotisch naar uitheems. Hierdoor worden bepaalde ongewenste vooronderstelling die het origineel met zich meedraagt achterwege gelaten, maar worden andere essentiële kenmerken toch nog behouden.Hierna word de ontwikkeling van mijn schilderijen doorheen de jaren 2013-2015 chronologisch en individueel bekeken.

Er word kritisch gekeken en vergeleken tussen mijn werk en dat van andere, voor mij, relevante kunstenaars.
Hierin is een proces te zien dat zich ontwikkelt van een dogmatische uitwerking van het exotische in het begin van dit onderzoek naar een steeds complexere en gedifferentieerde vormgeving en inhoud.
Deze veranderingen zullen afhankelijk zijn van bepaalde hedendaagse concepten waaraan het exotisme onderhevig aan is.
Concreet komt dit neer op een fenomeen namelijk dat van het globalisme en er word bestudeerd welke impact het heeft op het exotisme.
Hoewel we zullen zien dat globalisme en exotisme zo goed als onverenigbaar zijn worden er wel andere manieren bekomen om tot iets uitheems te komen.
Deze zullen zich voornamelijk toespitsen op het kosmische sublieme, het boek als drager van innerlijke werelden, het netwerk en het virtuele.

Full text:
File Size Type Checksum  
Boeckx.pdf 2 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4779 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Boeckx, W. (2015). 'Wat is de relevantie van, of noodzakelijkheid aan exotisme en escapisme in de kunst, binnen de huidige tijdsgeest en de context van mijn werk?'. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-MAD.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215383c81001542da9f70f0168.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer