About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,358 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Hoe skilled zijn skilled birth attendants? In welke mate beschikken skilled birth attendants in ontwikkelingslanden over kennis en vaardigheden om zwangerschap en bevalling te begeleiden?
dc.creator : Vos, Hannelore
dc.subject :
dc.description.abstract : Hoe skilled zijn skilled birth attendants? In welke mate beschikken skilled birth attendants in ontwikkelingslanden over kennis en vaardigheden om zwangerschap en bevalling te begeleiden? Hillen Raisa en Vos Hannelore (2014) Promotoren : Devriendt Chaja en Neven Joke Co - promotor: Prof. Dr. Bernard Spitz Inleiding: Skilled birth attendants (SBA’s) zijn gezondheidsprofessionals die opgeleid en getraind zijn om een fysiologische zwangerschap, arbeid, bevalling en het directe postpartum te begeleiden (WHO, 2004). Doorheen de jaren is de aanwezigheid van SBA’s tijdens de zwangerschap, arbeid en bevalling wereldwijd gestegen. Toch is er nog een hoog maternaal en perinataal sterftecijfer in de ontwikkelingslanden. Daardoor kunnen de competenties van de SBA’s in twijfel worden gesteld. Dit onderzoek verdiept zich in de mate van kennis en vaardigheden waarover de SBA’s beschikken in ontwikkelingslanden. Methode: Om een antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag wordt er een literatuuronderzoek verricht en een praktijkonderzoek. Eerst wordt er onderzocht wat de literatuur zegt over de competenties van SBA’s. Hiervoor worden databanken zoals Pubmed, Science Direct etc. doorzocht. Daarna worden de literaire bevindingen getoetst aan de praktijkervaringen tijdens een stage in Senegal. Resultaten: De resultaten worden besproken aan de hand van een aantal onderwerpen zoals prenatale opvolging, gebruik van het partogram, persoonlijke begeleiding, gebruik van episiotomie, actief beleid tijdens de derde fase, manuele revisie, zorgen voor de neonaat en hygiëne. Doorheen deze onderwerpen blijkt dat de meeste literatuur het met elkaar eens is over de mate waarin de SBA’s in ontwikkelingslanden beschikken over kennis en vaardigheden, namelijk onvoldoende. Ook de praktijk bevestigt deze ondermaatse competenties. Discussie: Hierin wordt besproken welke moeilijkheden er zich voordoen en welke nuances er gemaakt moeten worden bij deze literatuurstudie. Eerst wordt er een andere definitie voor skilled birth attendance aangehaald, dan degene gebruikt in dit onderzoek. Vervolgens wordt er besproken in welke mate de literatuur al dan niet unaniem is. Daarnaast worden er ook andere factoren aangehaald, die een invloed hebben op de competenties van SBA’s. Tot slot worden enkele beperkingen van dit onderzoek besproken. Conclusie: Uit dit onderzoek blijkt dat SBA’s in ontwikkelingslanden onvoldoende beschikken over kennis en vaardigheden om zwangerschap, arbeid en bevalling te begeleiden. De opleidingen tot SBA en de in-service trainingen moeten dus zowel vermeerderd als geoptimaliseerd worden. Trefwoorden: SBA, competenties, ontwikkelingslanden, zwangerschap, arbeid, bevalling
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2014
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a62002bad0e9f
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in de vroedkunde
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline :
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer