About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,521 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : De draagbare dood
dc.creator : Lambeets, Machteld
dc.subject :
dc.description.abstract : ‘De draagbare dood’ is een artistiek onderzoek, waarbij de houding van de mens tegenover de dood centraal staat. Het stelt dat een vergankelijkheidsbesef de mens kan begeleiden in het leven. De dood maakt het leven namelijk waardevol maar het leven maakt eveneens de dood kostbaar. De juwelen als resultaat van dit onderzoek trachten het fundament van de mens als vergankelijk wezen aan te raken. Door fragiliteit en tegenstellingen in de objecten ontstaat er een spanning tussen een zwaarmoedige en hoopvolle benadering. Een sfeer die aanzet om over onze vergankelijkheid na te denken en zorg te dragen voor het kostbare leven dat ons geschonken is. ‘Wearable Death’ is an artistic study of the attitude of man towards death. It states that a consciousness of impermanence can guide man in life. Death makes life all the more valuable as likewise, life makes death more precious. The jewellery, as a result of this study, attempts to touch the foundation of humankind as an impermanent being. Through fragility and contradictions in the objects, a tension between melancholia and hope arises. It is a sphere that encourages us to think about our impermanence and to cherish the precious life that is given to us.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2014
dc.type : Onderzoeksartikel
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214d8fbcc5014d9ab5b7830c75
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Master of Arts in de beeldende kunsten
etd.degree.level : Master
etd.degree.discipline : Juweelontwerp en edelsmeedkunst
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer