About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,289 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Genderdiviersiteit in secundaire scholen: good practices en aanbevelingen
dc.creator : Torrekens, Ewan
dc.subject :
dc.description.abstract : In deze bachelorproef worden good practices van secundaire scholen m.b.t. genderdiversiteit bestudeerd en adviezen voor een gendervriendelijke aanpak geformuleerd. Een dergelijke aanpak geeft leerlingen de ruimte om los te komen van maatschappelijke gendernormen en zo hun eigen genderidentiteit te ontdekken. Daarnaast is het belangrijk ze bewust te maken van hun eigen gendernormen en sociale druk op anderen. Toegang tot sociale ondersteuning, blijkt naast het doorbreken van het heteronormatieve klimaat een krachtig wapen om de positie van deze jongeren te versterken.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2016
dc.type : Afstudeerproject
dc.format :
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c59b2c5e14f4
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Aardrijkskunde - Wiskunde
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer