About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,358 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Opstarten en toepassen van een tuinwerking als therapeutisch medium bij gedetineerden. Theorie en praktijk
dc.creator : Daniels, Istvan
Kiesekoms, Amber
Driesen, Soetkin
Venken, Stef
dc.subject :
dc.description.abstract : Inleiding: Deze bachelorproef beschrijft waarom we het medium tuin hanteren voor het activeren van geïsoleerde gedetineerden. Het aanleren van gedragscompetenties en vaardigheden met de tuin als middel is een tweede doel van het onderzoek. Het project werd met volgende partners gerealiseerd: Hogeschool PXL, Terra-Therapeutica, Limburg.net, Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT) en penitentiaire inrichting (PI) Wortel. Doel: Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en een praktisch onderzoek. Het doel van de literatuurstudie is om reeds bestaande initiatieven in het binnen- en buitenland in kaart te brengen samen met de beschrijving van de context, de doelgroep, de effecten van het onderzochte medium op het welbevinden en de meetinstrumenten die reeds bestaan voor de doelgroep. Aansluitend hebben we de potentiële rol van de ergotherapeut binnen deze context onderzocht. Het praktisch onderzoek heeft als doel het opstarten van de tuin dat gebruikt wordt als medium om gedetineerden te activeren en aan te zetten tot handelen (hoofddoel). Daarnaast willen we gedragscompetenties aanleren of verbeteren. Methode: Voor de literatuurstudie werd er beroep gedaan op verschillende databanken zoals Pubmed, Google Scholar en Science Direct. Daarnaast werden Jaarboeken Ergotherapie gebruikt en werd literatuur aangeboden door Terra-Therapeutica. Tijdens het praktisch onderzoek werd gebruik gemaakt van een case study met een kwalitatief onderzoek. Er werden metingen gedaan omtrent het kwalitatief beleven van de tuin bij één doelgroep. Hiervoor werd met een semigestructureerd interview meer informatie bekomen aan de hand van een collage, de "templates" van Thrive en een vragenlijst over executief functioneren van Dawson en Guare. Resultaten: In de literatuurstudie werden verschillende, reeds bestaande initiatieven gevonden die natuur als medium gebruiken. Op deze onderzoeken werd dit project mede gebaseerd. Voor het meten van het kwalitatief beleven van de tuin werd er gebruik gemaakt van de "templates" van Thrive en een vragenlijst over executieve functies. Op basis van de afname hiervan werd een lichte evolutie waargenomen binnen de bevraagde gebieden na deelname aan de tuinsessies. Na bevraging van de deelnemers bleek dat ze door deelname aan de tuinsessies tot rust komen en zich goed voelen. Uiteindelijk is er een tuinwerking gerealiseerd waar twee maal per week vijf deelnemers aan deelnemen. Conclusie: Tuintherapie blijkt een positief effect te hebben op het welbevinden van de gedetineerden. Het werken in de tuin brengt hen rust en ontspanning. Om een structurele en duurzame tuinwerking op te starten en tuin te gebruiken als therapeutisch medium, is een goede voorbereiding en opvolging noodzakelijk. Hiervoor werd in dit project gewerkt met tuinfiches, die ook gebruikt kunnen worden voor de opstart van tuinprojecten elders. Via de tuin werden vaardigheden aangeleerd. Tuintechnische vaardigheden werden bijgebracht door middel van hand-on werken in de vorm van verbale ondersteuning. Verder werd door middel van de juiste therapeutische houding, gewerkt aan executieve functies.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2017
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8215c86dfb7015c873e53f41d9b
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in de ergotherapie
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline :
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer