About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,521 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Traditionally and trained: (hoe) valt dit te rijmen? De Traditional Birth Attendant nader bekeken
dc.creator : Appelen, Jasmine
Schoenmaekers, Lisa
dc.subject :
dc.description.abstract : Traditionally and trained. (Hoe) valt dat te rijmen? Traditional Birth attendants nader bekeken (2014). Auteurs: Appelen, J. & Schoenmaekers, L. Promotoren: Castermans, I. & Swerts, M. Co-promotor: Van Endert, N. Achtergrond: De vijfde millenniumdoelstelling van de Verenigde Naties stelt dat de maternale mortaliteit ratio (MMR) in 2015 met 75% moet zijn afgenomen ten opzichte van 1990. Het MMR weerspiegelt de grote ongelijkheden in de toegang tot gezondheidszorg, zo komt bijna alle maternale sterfte voor in ontwikkelingslanden (99%). We hebben in deze literatuurstudie speciale aandacht geschonken aan de situatie in Tanzania en zijn hier in het praktijkgedeelte verder op in gegaan. Er wordt nog steeds een groot aantal bevallingen verricht door Traditional Birth Attendants (TBA’s), terwijl de nationale overheden dit als terrein van Skilled Birth Attendants (SBA’s) zien. De vraagstelling van deze bachelorproef luidt daarom als volgt: welke soorten TBA’s zijn er en welke bijscholingsmogelijkheden bestaan er? Doelstelling: Welke suggesties kunnen we formuleren die positieve trainingenuitkomsten mogelijk maken. Resultaten: TBA’s zijn onder te verdelen in vier categoriën: de rurale TBA, de familiale TBA, de getrainde TBA en de ongetrainde TBA. Over het algemeen zijn TBA’s oudere vrouwen, die geraadpleegd worden in hun gemeenschap omwille van hun ervaring en wijsheid. Ze zijn vaak analfabeet en hebben een lage scholingsgraad. Ze blijven populair omwille van hun status in de gemeenschap, goedkope dienstverlening en problemen in de huidige professionele zorgverlening. Er is geen sterke wetenschappelijke basis voor het bepalen van de effectiviteit van TBA trainingen. Er werd wereldwijd geïnvesteerd in TBA trainingen, maar hierbij is weinig aandacht besteed aan de systematische evaluatie van de trainingen, waardoor het moeilijk is om hun effectiviteit te bepalen. De trainingen behandelen verschillende reproductieve onderwerpen waaronder familie planning, HIV preventie, neonatale resuscitatie en het identificeren van risicozwangerschappen. Conclusie: Wanneer TBA’s getraind worden leidt dit niet universeel tot verbetering. De trainingen kunnen echter dienen als een korte termijn strategie, terwijl de professionele gezondheidszorg verder uitgebouwd wordt. TBA training kan veelbelovend zijn om de peri-neonatale mortaliteit te verminderen, wanneer het gecombineerd wordt met verbeterde professionele gezondheidsdiensten. Het is daarbij voordelig om de TBA te erkennen als belangrijke schakel in de gezondheidsvoorlichting, zij kunnen bovendien de professionele gezondheidzorg promoten bij de lokale bevolking. Voorlopig zijn er nog te veel problemen met de bereikbaarheid en de kwaliteit van de professionele gezondheidszorg, om de TBA’s helemaal weg te denken uit de verloskundige zorgverlening in ontwikkelingsgebieden. Implicaties voor trainingen van TBA’s: Allereerst is een analyse van de lokale cultuur met zijn bijbehorende tradities en gebruiken aangeraden voor opstart van de training. Vervolgens is het nodig om de gemeenschap te sensibiliseren voor perinatale complicaties zodat niet enkel de TBA wordt bijgeschoold, maar ook de sociale omgeving wordt bewust gemaakt. Voor de opzet van een goed trainingsprogramma is een systematische evaluatie noodzakelijk, zo kan de effectiviteit van de training worden beoordeeld. Het educatiemateriaal en de methodieken moeten worden aangepast aan de lage scholingsgraad van de TBA’s. Als laatste is het belangrijk om een duurzame training te ontwikkelen waarbij de TBA’s na afloop ook worden opgevolgd.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2014
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a620038780eec
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in de vroedkunde
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline :
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer