About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,521 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
ETD
Title : Risicoanalyse psychosociaal welzijn in een woonzorgcentrum: van resultaat naar actie. Een functie- en competentieprofiel zorgkundige vertaald in PREZO
Author :
Langenaekens, Paula
Abstract : Uit de bevraging van de psychosociale risicoanalyse van het WZC Huize Nazareth kan afgeleid worden dat er nood is aan rolduidelijkheid bij het personeel. Als organisatie hebben we ervoor gekozen om enerzijds een functie- en competentieprofiel op te stellen voor zorgkundige, gezien deze een grote vertegenwoordiging als discipline in de totale groep van medewerkers vertegenwoordigt. Anderzijds voor een concreet actieplan vanuit de resultaten van de psychosociale risicoanalyse.
Door de nauwe samenwerking met alle betrokkenen zijn we voor het functie- en competentieprofiel van de zorgkundige tot een werkdocument gekomen. In aanwervings-, functionerings-, opvolgings- en evaluatiegesprekken hanteren we dit document als objectieve leidraad voor de medewerker en de leidinggevenden. Dankzij het functie- en competentieprofiel komen kwaliteiten, en het inzetten van de competenties en leerpunten meer tot uiting. Deze omschrijving zorgt ervoor dat de medewerkers (zorgkundigen) weten wat van hen verwacht wordt.
Het opstellen van een functie- en competentieprofiel gebeurde op een participatieve manier met de nodige waardering van ieders inbreng.
Naast de functie- en competentieprofielen werd bepaald om op basis van de resultaten van de psychosociale risicoanalyse tot een concreet actieplan te komen. Dit actieplan bestaat uit 5 uitgewerkte projectfiches, die de volgende 5 aspecten uitwerkt; rolconflict/rolambiguëteit, vaardigheidsbenutting, gebrek aan inspraak, herstelnood en gebrek aan communicatie. Deze punten zijn via de workshop ‘van resultaten tot actie’ tot stand gekomen naargelang de leidinggevende bepaald hebben. Dit actieplan is echter nog lopende.

TREFWOORDEN: SIMPH-methode, job demand resources model, Competency-Based Management

COLLATIE: 27 pagina's, met bijlagen 52 pagina's

INHOUDSDESKUNDIGE: Liesbeth Delsiene, preventie-adviseur Broeders Alexianen, Zorggroep Tienen

PROMOTOR: Sonja Reckers
Publisher : Hogeschool PXL
Publication date : 2015
Full text :
File Size Type Checksum  
PaulaDefinitievebachelorproefCDPDF.pdf 1 MB PDF MD5 Open file
Appendices :
File Size Type Checksum  
Type : Bachelorproef
Language :
Dutch
Rights : All rights reserved
Degree name : Bachelor in het zorgmanagement
Degree level : Bachelor na Bachelor
Discipline :
Grantor of degree : Hogeschool PXL
Department : PXL-Healthcare
Awards :
Status : PUBLISHED
Persistent Identifier :
Created : 19/03/2015 15:35
Last modified : 27/03/2017 13:56
Collections :
2015
11301190
BaNaBa Zorgmanagement
Views : 4804
Downloads : 1529
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer