About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Paintball in de les LO

2018
Christiaens, Niels
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Tijdens de vakantie voor de start van het nieuwe schooljaar, zijn we met de familie gaan paintballen in Antwerpen. Omdat er tijdens deze sport vele vaardigheden worden aangesproken (teamwork, fysiek, tactiek, coördinatie, …) vond ik het interessant om te kijken of deze combinatie van vaardigheden overgebracht kan worden tijdens de lessen LO.
Paintball en zijn aanverwanten zoals airsoft en lasershooten zijn aan een sterkte opmars bezig in België en de rest van Europa. Echter worden deze sporten vaak als gewelddadig bekeken door de buitenwereld. Mijn eerste uitdaging bestond er dus uit om dit onderwerp kindervriendelijk te maken. Dit heb ik geprobeerd door tijdens de lessen gebruik te maken van termen zoals aanwerpen, raakgooien en dergelijke. Ook werden de wapens vervangen door balletjes om zo tot een meer vreedzaam concept te komen.
De vraag of paintball geïntegreerd kan worden in de les LO is in deze bachelorproef onderzocht door middel van 2 concepten. Enerzijds werd er gewerkt met zachte ballen om zo de pijnfactor zo goed als mogelijk te elimineren. Anderzijds is er een concept uitgewerkt waarbij er gewerkt wordt met velcro materialen om zo de originaliteit van het paintballen proberen na te bootsen. Alle spelvormen die met deze 2 concepten werden gespeeld, vonden plaats in een sporthal die door middel van hindernissen werd omgebouwd naar een arena.
Zowel tijdens de testdagen als tijdens de wedstrijddagen, werd er gestart met de zachte ballen om het principe en de verschillende spelvormen duidelijk te maken. Voor aanvang van elke spelvorm werd aan de leerlingen uitgelegd wat de bedoeling was en aan welke regels ze hun moesten houden. Na enkele spelvormen met de zachte ballen, werd er overgeschakeld naar de velcro ballen. Hierbij kregen de leerlingen een T-shirt waarop verschillende stroken velcro zijn aangebracht. Het tweede soort balletjes blijft tegen de velcro hangen. Hierdoor is het duidelijk zichtbaar wanneer iemand geraakt wordt en komen we korter bij het originele concept van paintballen waarbij de verf aangeeft of men al dan niet geraak is.
Na de testdagen en wedstrijden werd er door de deelnemers een enquête ingevuld. Zowel uit deze enquête als uit de feedback van de leerkrachten bij wie ik deze lessen mocht geven, blijkt dat het concept aanslaat. Uit de resultaten kan men ook afleiden dat er bij de zachte balletjes geen enkele pijn werd ervaren. Tijdens de spelvormen met velcro waren er slechts enkele leerlingen die aan hebben gegeven dat ze pijn voelden wanneer ze door een balletje geraakt werden.
Over het algemeen kan er geconcludeerd worden dat het uitgewerkte concept tof en vernieuwend is. Dit blijkt uit de verschillende aanvragen die reeds gebeurd zijn in navolging van de lessen die in het kader van deze bachelorproef werden gegeven. Het antwoord op de vraag of men paintball kan integreren in de lessen LO kan bij deze dus positief beantwoord worden.

Full text:
File Size Type Checksum  
ChristiaensNiels_bachelorproef_2017-2018.pdf 917 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3663 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Christiaens, N. (2018). Paintball in de les LO. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216440ce94016440ee76470258.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer