About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Zintuiglijk leren in het secundair onderwijs. Casestudie: Frans

2018
Reynders, Lindsay
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
Binnen de neurowetenschappen zijn er sinds lange tijd al indrukwekkende ontdekkingen gedaan op vlak van de werking van het brein. Aan de hand van de bekomen resultaten zijn experts nagegaan welke manier van leren het breinvriendelijkst is. Ze willen dus m.a.w. de resultaten van hersenonderzoeken naar het klaslokaal brengen. Deskundigen gaan ervan uit dat als leerkrachten zicht hebben op de werking van het brein en hiermee rekening houden tijdens het lesgeven, het leerproces van de lerende gemakkelijker en efficiënter zal verlopen en het leerrendement zal stijgen. Deze nieuwe leermethode die leren wil laten aansluiten bij de natuurlijke werking van het brein noemt men BreinCentraal Leren. Eén van de uitgangspunten van deze leermethode is: "Wanneer nieuwe informatie op verschillende zintuiglijke manieren wordt aangeboden, wordt het op verschillende manieren in de hersenen opgeslagen waardoor het beter beklijft". Uitgaand van dit uitgangspunt wilde ik nagaan in welke mate zintuigen al worden ingezet in het secundair onderwijs. Ik heb besloten om een casestudie te doen en ik heb mij toegespitst op één van mijn twee onderwijsvakken, namelijk Frans. Door de eindtermen, leerplannen en een aantal handboeken te bestuderen kon ik besluiten dat in de lessen Frans vaak het zicht en het gehoor van de leerlingen wordt geactiveerd, maar dat er zelden tot nooit wordt ingespeeld op hun reuk, smaakzin en tastzin. Daarom bevat mijn bachelorproef ook enkele praktijkvoorbeelden die illustreren op welke manieren men een hoofdstuk (zowel woordenschat als grammatica) uit een handboek zintuiglijk rijker kan maken en heb ik ook één van deze voorbeelden uitgetest in de praktijk om zo na te gaan of er ook een verband bestaat tussen zintuiglijk rijke lessen en de betrokkenheid van de leerlingen.

Full text:
File Size Type Checksum  
ReyndersLindsay.pdf 4 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 3290 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Reynders, L. (2018). Zintuiglijk leren in het secundair onderwijs. Casestudie: Frans. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216440ce940164411a59b615c1.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer