About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Hoe kunnen we godsdienstlessen ABC-proof maken?
dc.creator : Slechten, Sofie
dc.subject :
dc.description.abstract : Deze onderzoeksvraag dient vooral als een inspiratie voor leerkrachten godsdienst die het abc-model in hun lessen willen toepassen. Als theoretisch kader binnen deze bachelorproef werd er ingezoomd op de zelfdeterminatietheorie. Op basis van deze theorie werd er een enquête uitgewerkt en voorgelegd aan leerlingen. Op basis van deze enquêtes zijn er twee lessenpakketten uitgewerkt voor de leerlingen van de eerste graad met als basis het abc-model.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2018
dc.type : Bachelorproef
dc.format :
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8216440ce940164410a86060b82
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Economie - Nederlands
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer