About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,521 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home
dc.title : Een gekleurde visie op zelfstandig wonen. Een tevredenheidsonderzoek bij de bewoners
dc.creator : Lodewyckx, Steffie
dc.subject :
dc.description.abstract : De bachelorproef handelt over de tevredenheid van personen met een fysieke beperking die zelfstandig wonen in een ADL-woning die door Ado-Icarus wordt aangeboden. Voor het onderzoek is er specifiek gekozen voor de cluster te Diest. Om de tevredenheid te meten is er gebruik gemaakt van een kwantitatief onderzoek. De data zijn verzameld aan de hand van een schriftelijke enquête. Deze werden handmatig geanalyseerd in het programma Excel. Uit het onderzoek kan er vastgesteld worden dat het merendeel van de bewoners tevreden zijn over de woning en de ADL-assistentie. Enkel de omgeving van Diest is voor enkelen nog een struikelblok doordat dit niet rolstoeltoegankelijk is. Naast de tevredenheid werd er ook gepeild naar de verwachtingen die bij de bewoners leven omtrent de veranderingen in het zorglandschap. Hieruit kan er afgeleid worden dat ze nauwelijks op de hoogte zijn van de persoonsvolgende financiering.
dc.publisher : Hogeschool PXL
dc.contributor :
dc.date : 2016
dc.type : Bachelorproef
dc.format : application/pdf
dc.identifier : http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a82155c572e50155c59127f50b5c
dc.language : dut
dc.rights : All rights reserved
etd.degree.name : Professionele bachelor in het sociaal werk
etd.degree.level : Bachelor
etd.degree.discipline : Maatschappelijk werk
etd.degree.grantor : Hogeschool PXL
 
 

Simple view
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer