About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Klaar om voor de klas te staan? Beginnende leerkrachten motiveren

2014
Topaloglu, Melda
Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Abstract :
De leerkrachten gemotiveerd houden is noodzakelijk om het onderwijs in de toekomst vorm te kunnen geven. Vandaar dat we ons in dit afstudeerproject hebben verdiept in het concept motivatie en de problemen die startende leerkrachten op dit vlak ondervinden. We hebben eerst proberen uit te leggen wat motivatie is door literatuuronderzoek te doen naar de concept motivatie. Er zijn immers verschillende soorten motivatie die verder ook verschillen in kwaliteit. Motivatie in het onderwijs hebben we besproken aan de hand van verschillende punten, namelijk de leerkracht als professional, meerwaarde van gemotiveerde leerkrachten, werkdruk bij Vlaamse leerkrachten en veranderende verwachtingen. Tot slot hebben we ons gericht naar de belemmerende factoren bij de motivatie van leerkrachten. We hebben in de literatuur de meest voorkomende factoren besproken.
We hebben aan de hand van de Zelf-Determinatie Theorie een conclusie gehad in de soorten motivatie. Deze stelt dat naast de kwantiteit ook de kwaliteit van de motivatie belangrijk is. Hierbij wordt een verschil gemaakt tussen gecontroleerde en autonome motivatie. Wanneer iemand gecontroleerd gemotiveerd is, dan gedraagt deze persoon zich op die manier omdat hij intern of extern verplicht is. De ZDT heeft het over autonome motivatie als een persoon een opdracht uitvoert met het gevoel van onafhankelijkheid en spontaniteit.
De meest gecontroleerde vorm van motivatie is de externe regulatie en de meest autonome vorm van motivatie is intrinsieke motivatie (Deci & Gagné, 2005). Bovendien verklaart de ZDT dat door het vervullen van de drie psychologische basisbehoeften (autonomie, relationele verbondenheid en competentie), de autonome motivatie van de leerkracht zal toenemen (Deci, 2000). In een onderzoek stelt Evelein (2008) dat voldoening aan de basisbehoefte ‘relationele verbondenheid’ bij leerkrachten kan leiden tot een positief contact met de leerlingen, voldoening aan de basisbehoefte ‘autonomie’ kan leiden tot een gevoel van authenticiteit en voldoening van de basisbehoefte ‘competentie’ kan leiden tot een gevoel van competent zijn voor lesgeven (Evelein et al. 2008).
Vervolgens hebben we de specifieke behoeften van een leerkracht als professional besproken en wat de schoolbeleid kan doen om deze behoeften te vervullen. Bijgevolg hebben we de belemmerende factoren voor de motivatie van de leerkracht behandeld.
Academiejaar 2013-2014 35Afstudeerproject Melda Topaloglu Klaar om voor de klas te staan?
Er zijn verschillende redenen waarom leerkrachten stoppen met lesgeven binnen 5 jaar. Een van de voornaamste redenen is het gebrek aan ondersteuning. Heel veel leerkrachten klagen dat er meer ondersteuning moet zijn omdat ze anders door het bos de bomen niet meer kunnen zien. Een andere belangrijke reden is de praktijkschok. De startende leerkrachten kunnen geen onderscheid maken tussen hun verwachtingen en de werkelijkheid. Ze kunnen niet meteen beseffen dat de stageperiode voorbij is en dat ze als een ‘echte leerkracht’ voor de klas staan. Een leraar wordt belast met administratieve taken, vergaderingen,.. Sommige beginnende leraren kunnen deze werkdruk niet aan en verlaten het onderwijs (Declerck, 2003).
Tot slot hebben we het gehad over een mogelijke oplossing voor de motivatie van beginnende leerkrachten, namelijk mentorschap. Dankzij mentorschap kan een meer ervaren leerkracht een minder ervaren leerkracht begeleiden en ondersteunen. Die beginnende leerkracht kan altijd terecht bij zijn mentor om stoom af te laten en raad te vragen. Leerkrachten vinden het altijd leuk om te kunnen terugvallen op iemand om je frustraties, je problemen kan vertellen. Er zijn natuurlijk ook meerdere oplossingen (zie 7. Suggestie), maar wij hebben ons beperkt tot mentorschap en het leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2355 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Topaloglu, M. (2014). Klaar om voor de klas te staan? Beginnende leerkrachten motiveren. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Education.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a61febfd401f7.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer