About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Actualisatie van het allergenenmanagementsysteem en aanpassen van etiketten volgens de Europese verordening 1169/2011

2014
Janssens, Dorien
Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie

Abstract :
Door de nieuwe verordening 1169/2011, die in december 2014 van kracht zal gaan, zijn er enkele belangrijke punten op gebied van allergenen waar rekening mee gehouden zal moeten worden. Zo wordt het verplicht om de veertien meest voorkomende allergenen te laten opvallen in de ingrediëntenlijst. Verder wordt het ook verplicht dat voor niet-voorverpakte voedingsmiddelen de allergeneninformatie beschikbaar is. Dit kan o.a. door middel van schapkaarten.
Echter wordt in deze wetgeving niet verder gesproken over kruiscontaminaties. Het is immers zo dat er sporen of resten van allergenen ook onopzettelijk terecht kunnen komen in voedingsmiddelen. Om consumenten hiervoor te waarschuwen wordt er veelal gebruik gemaakt van zinnen zoals “Kan sporen bevatten van …” of “Geproduceerd in een bedrijf waar ook … verwerkt wordt”. Waar echter bedrijven weinig bij stilstaan is het feit dat het teveel gebruik van zulke zinnen de consument zeer erg beperken in zijn keuze. Bovendien worden deze zinnen niet altijd au sérieux genomen.
Ook komt het soms bij bedrijven voor dat er te weinig waarschuwingen gebruikt worden op de verpakkingen. Wanneer er dan toch sporen van allergenen aanwezig zijn, en allergische reacties optreden bij een consument, kan dit leiden tot juridische problemen.
Door middel van een goed allergenenbeleid kunnen de risico’s op kruiscontaminaties beter in kaart worden gebracht, en kunnen er maatregelen genomen worden om de bestaande risico’s zoveel mogelijk in te perken, zodat ook duidelijk wordt wanneer wel, of wanneer niet, gebruik moet worden gemaakt van waarschuwingszinnen.

In dit eindwerk werd er gekeken naar hoe het allergenenbeleid bij Quintens in Zolder verloopt en waar er verbeteringen mogelijk zijn.
Door het beleid van nu te vergelijken met de bestaande gidsen rond allergenenbeleid en de eisen van standaarden voor voedselveiligheid (IFS, BRC, autocontrolegids), zijn dan ook verschillende mogelijkheden tot verbetering geformuleerd.
Zo werd er aangeraden om meer te werken met verschillende kleurcoderingen. Het is namelijk zo dat niet elk allergeen even ernstige reacties kan teweeg brengen. Voorlopig wordt elk allergeen aangeduid in een rode kleur. In de toekomst moet het mogelijk zijn om een aparte kleur te gebruiken voor noten en sesam. Deze kunnen namelijk een anafylactische shock teweeg brengen.
Er werd een allergenenmatrix uitgewerkt voor zowel grondstoffen, halffabricaten als eindproducten. Hierdoor kan het bedrijf zeer snel zien welke allergenen aanwezig zijn in welke producten. Bovendien werden deze matrixen gebruikt om zowel de opslag als de productievolgorde na te kijken.
Via een grondplan werd een ideale opslag uitgewerkt. In deze opslag staan al de grondstoffen geordend per allergeen. Het bedrijf zal echter zelf nog moeten bepalen in hoeverre deze opslag haalbaar is. Het is belangrijk dat een verbeterde kwaliteit niet leidt tot verminderde prestaties.
Er werd verder ook een ideale productievolgorde uitgewerkt. Het is namelijk zo dat, om kruiscontaminatie, maar ook reinigingen tussendoor te beperken, de meest allergene producten best zo laat mogelijk geproduceerd worden. Door elke dag bij de start van de productie tijd te maken om na te kijken welke producten best wanneer geproduceerd worden, kan ook reinigingstijd uitgespaard worden.
Dit kan een zeer groot voordeel zijn voor het bedrijf, aangezien er vaak gewerkt wordt met droge reinigingen d.m.v. borstels. Dit biedt geen 100% zekerheid, wat ook bleek ook uit de VITAL-methode die voor enkele producten werd uitgewerkt. Deze methode geeft aan hoeveel resten van allergene grondstoffen maximaal mogen achterblijven om geen allergische reacties teweeg te brengen. De resultaten waren meestal zéér laag: 0,5 - 5 mg product.
Ook werd nog een opleiding uitgewerkt met een test die het bedrijf kan gebruiken om de kennis van het personeel te toetsen.
Het HACCP plan, de procedures en de controledocumenten werden ook nog nagekeken en tot slot werden ook enkele etiketten nagekeken op correctheid. Daarom werd in de literatuurstudie de volledige etiketteringswetgeving uitgewerkt met inbegrip van de koninklijke besluiten die van toepassing zijn voor de bakkerij.

Promotoren:
Sofie Buekers
Jan Corten

Johan Vandercappellen

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1862 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Janssens, D. (2014). Actualisatie van het allergenenmanagementsysteem en aanpassen van etiketten volgens de Europese verordening 1169/2011. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Tech.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a61fec6420267.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer