About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Opstellen balans, resultatenrekening, jaarrekening en berekening vennootschapsbelasting

2014
Lindelauf, Laura
Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement

Abstract :
Brepoels Accountants is een accountantskantoor gelegen te Bilzen. De zaakvoerder is de heer Brepoels. Hij werk samen met vier andere personeelsleden. Binnen het accountantskantoor heeft ieder zijn eigen dossiers met dezelfde taken, zo heeft elk personeelslid veel “voeling” met zijn dossiers. Aangezien ze binnen hetzelfde werkveld werken, kan er in geval van problemen makkelijk een second opinion gevraagd worden bij één van de medecollega’s. Alle computers zijn aangesloten op een intern netwerk. Dit netwerk maakt mogelijk dat iedereen toegang heeft tot de verschillende dossiers vanaf zijn eigen computer.
Als centraal thema voor de stage had ik in overleg met mijn stagementor en stagelector gekozen om de balans, de resultatenrekening en de berekening van de vennootschapsbelasting op te stellen voor een bedrijf waar ik enige tijd mee bezig ben geweest tijdens de negen weken durende stage. Vooraleer er overgegaan kon worden tot het opstellen van de balans en resultatenrekening, werden alle rekeningen van de proef- en saldibalans gecontroleerd aan de hand van de facturen. Wanneer er iets op een verkeerde rekening was geboekt, dienden er correctieboekingen gemaakt te worden. Ook werden er boekingen gemaakt in verband met de afschrijvingen aan de hand van de afschrijvingstabel. Nadat alle rekeningen gecontroleerd waren en de balans en resultatenrekeningen aangepast waren, kon de vennootschapsbelasting berekend worden. Na de boeking van de vennootschapsbelasting en de uiteindelijke resultaatverwerking kon er overgegaan worden tot het opstellen van de jaarrekening met het bijhorende verslag.
Door een stage in het laatste jaar van de opleiding Accountancy-Fiscaliteit hebben we de kans gekregen om het theoretische kader dat we in school hebben gezien om te zetten in de praktijk, waardoor het een leerrijke stage was. 

COLLATIE:
119 pagina’s

STAGEPLAATS:
Bedrijfsnaam: Brepoels Accoutants BVBA
Straat en nummer: Zeepstraat 4
Postcode: 3740
Gemeente: Bilzen

NAAM STAGELECTOR(PXL): Jan Aerts
NAAM STAGEMENTOR(bedrijf): Ludo Brepoels

CONTACT: laura_lindelauf@hotmail.com

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1968 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Lindelauf, L. (2014). Opstellen balans, resultatenrekening, jaarrekening en berekening vennootschapsbelasting. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Business.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a61feee9204cf.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer