About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Onderzoek van de haalbaarheid van een automatisatie van de etikettering door de implementatie van Quasydoc

2014
Schrijvers, Brecht
Professionele bachelor in de agro- en biotechnologie

Abstract :
Deze bachelorproef werd geschreven voor het behalen van het diploma van agro- en biotechnologie, afstudeerrichting biotechnologie, specialisatie voedingsmiddelentechnologie aan de PXL hogeschool. Het onderwerp van de bachelorproef is de haalbaarheid van een automatisatie van de etikettering voor Alva Verse Vruchten nv. door de implementatie van Quasydoc te onderzoeken. De wetgeving over het informeren van de consumenten wijzigt op 13/12/2014, (Europese verordening 1169/2011, hiervan werd een toegepaste versie geschreven voor Eden, dochteronderneming van Alva). Indien een product verandert, moet ook het etiket veranderen. Het etiket is een van de manieren om de consument te informeren. Indien er producten van samenstelling veranderen dienen vandaag de ingrediëntdeclaraties manueel herrekend en herbekeken te worden. Indien men gebruik maakt van een geautomatiseerd ingrediëntendeclaratiesysteem zoals Quasydoc wordt de ingrediëntendeclaratie automatisch aangepast, bij een andere gegevensinput. De software zal een voorstel geven van een mogelijke ingrediëntdeclaratie, de kwaliteitsdienst dient deze enkel na te kijken en indien conform goed te keuren. De gegevens worden opgeslagen in een databank, deze databank zal gebruikt worden om de etiketprinters aan te sturen.
Doel van de automatisatie is tijdswinst voor de medewerkers van de kwaliteitsdienst, die instaan voor de correcte etikettering van de producten. Deze implementatie kan niet op één dag doorgevoerd worden, daarom wordt de haalbaarheid ervan eerst onderzocht via deze bachelorproef, mogelijke kosten en andere consequenties worden onderzocht en weergegeven.
Om tot zo een database te komen zijn er data nodig, afkomstig van Alva en van de leveranciers. Alva voorziet de data van producten en mengsels, welke componenten met hun hoeveelheden aanwezig zijn in welke mengsels. Deze gegevens zijn nu opgeslagen in AS400, het ERP-systeem van Alva. De gegevens moeten door Quasydoc, dat een automatische ingrediëntendeclaratietool bevat, verwerkt worden. Hiervoor is er een link nodig tussen AS400 en Quasydoc. Er is gekozen de gegevens op Quasydoc actueel te houden via manuele uploads. Deze uploadfiles komen als lijsten uit AS400 en worden via een CSV-file in Quasydoc geüpload. De upload gebeurt in twee delen, eerst worden alle producten geüpload, daarna de mengsels. De producten dienen als eerste geüpload te worden, omdat er aan niet bestaande producten geen structuur kan worden toegevoegd. Deze productstructuur kan via de 2de upload gewijzigd (overschreven) worden. Omdat het in AS400 te veel data zit die wel nodig is voor Alva maar niet voor ingrediëntendeclaratie werd er beslist om enkel de wijzigingen te uploaden. AS400 zal een lijst produceren met alle wijzigingen vanaf een bepaalde datum (datum van de vorige upload), deze lijsten zullen in het formaat van de templates van Quasydoc komen en geüpload worden.
Om de gegevens van de leveranciers op te vragen werd er met Quasydoc gewerkt, daar is er mogelijkheid om zelf specificatietemplates aan te maken. Voor elke productgroep werd er een andere specificatie opgesteld. Zodat de specificaties gericht zijn op hun producten en geen vragen tevergeefs worden gesteld. De specificaties werden met een begeleidende brief doorgestuurd naar de betreffende leveranciers. Na het invullen van de specificaties door de leveranciers werden deze door de kwaliteitsdienst van Alva nagekeken en indien positief beoordeeld goedgekeurd. Met de goedgekeurde specificatie kan Quasydoc verder werken.
Indien de data aanwezig is, kan Quasydoc een ingrediëntendeclaratie maken. De declaraties voor alle producten wordt in een database gegoten, deze wordt gedownload vanaf Quasydoc telkens er een upload heeft plaats gevonden. Via een softwareprogramma voor de plaatsindeling op het etiket, Nicelabel, worden de gegevens uit de databank gebruikt en op de juiste plaats op het etiket gedrukt. Quasydoc zal voor de gemaakte producten ook specificaties genereren, zodat klanten van Alva en Eden deze vanop afstand kunnen raadplegen, op verschillende locaties, zoals op Quasydoc zelf, op het E-loket van Alva en op Trustbox.


Promotoren:
Evy Pieters, Alva Verse Vruchten nv, Eden
Johan Vandercappellen, PXL TECH

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 2073 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Schrijvers, B. (2014). Onderzoek van de haalbaarheid van een automatisatie van de etikettering door de implementatie van Quasydoc. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Tech.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a61ff0e33063b.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer