About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Stimuleren van zwangeren en parturiënten tot het opzoeken van professionele begeleiding. Daling van het maternele sterftecijfer in ontwikkelingslanden

2014
Mezzofonte, Jessica
Van Linden, Siegrid
Professionele bachelor in de vroedkunde

Abstract :
Stimuleren van zwangeren en parturiënten tot het opzoeken van professionele begeleiding: Daling van het maternele sterftecijfer in ontwikkelingslanden
Mezzofonte, J., & Van Linden, S. (2014)
Devriendt, C., & Neven, J.
Goele, J.

Het doel van deze bachelorproef is om te achterhalen hoe professionele begeleiding toegankelijker gemaakt kan worden voor zwangeren en barenden in ontwikkelingslanden, zodat er een daling van het maternele sterftecijfer bekomen kan worden. Deze bachelorproef is tot stand gekomen door raadpleging van wetenschappelijke artikels en werd aangevuld met praktische ervaringen vanuit de buitenlandse stage te Dakar en Mbour (Senegal).
Tegen 2015 zou men vooruitgang geboekt moeten hebben omtrent de milleniumdoelstellingen, nl. op gebied van gezondheid. Concreet wil dit zeggen dat kindersterfte verminderd, maternele sterfte met driekwart daalt en een daling van het aantal HIV-infecties behaald is. Desondanks moet er besloten worden dat aan dit tempo, de doelstellingen niet behaald zullen worden tegen 2015.
Het gebrek aan toegang tot professionele begeleiding is één van de redenen waarom de millenniumdoelstellingen niet behaald kunnen worden. Jaarlijks sterven er meer dan 500.000 vrouwen ten gevolge van een complicatie tijdens de zwangerschap. 99% van deze vrouwen zijn afkomstig uit ontwikkelingslanden. Ter preventie van complicaties is de aanwezigheid van een professionele begeleider (PB) tijdens de zwangerschap, de arbeid en de bevalling een absolute vereiste. Een PB herkent de vroege tekenen van een complicatie, kan eerstelijnszorgen toedienen en indien nodig vrouwen tijdig doorverwijzen. Hoewel een PB de nodige begeleiding kan bieden tijdens de bevalling, heeft een traditionele begeleider (TB) nog steeds de voorkeur in ontwikkelingslanden.
Uit de literatuurstudie blijkt dat in ontwikkelingslanden vrouwen een PB verkiezen indien ze een oudere leeftijd hebben, tewerkgesteld, geschoold of welstellend zijn. Een zwangere zal in geval van complicaties meer toenadering zoeken tot een PB. De keuze tot het niet opzoeken van professionele begeleiding wordt voornamelijk beïnvloed door financiële moeilijkheden, de afstand tot een PB, religie en de familie.
Er kan besloten worden dat er vooruitgang wordt geboekt in het behalen van de millenniumdoelstellingen, maar onvoldoende om ze tegen 2015 te realiseren. Om daling van het maternele sterftecijfer te bekomen zijn er interventies nodig, zoals het aanwerven van PB’s, gezinsplanning, het trainen van TB’s, het verlenen van prenatale zorgen en financiële hulp.

Full text:
File Size Type Checksum  
Bachelorproef definitief Jessica M. & Siegrid V.L..pdf 688 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4146 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Mezzofonte, J., Van Linden, S. (2014). Stimuleren van zwangeren en parturiënten tot het opzoeken van professionele begeleiding. Daling van het maternele sterftecijfer in ontwikkelingslanden. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a61ff1153065e.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer