About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Safety first: hoe veilig is bevallen bij een traditional birth attendant?

2014
Nicolai, Shannon
Hansen, Yentl
Professionele bachelor in de vroedkunde

Abstract :
Safety first: Hoe veilig is bevallen bij een TBA? (2013-2014)
Auteurs: Hansen Yentl en Nicolai Shannon
Promotoren: Castermans Inge en Swerts Marlies
Co-promotor: Dr. Dhont N.
Achtergrond: In ontwikkelingslanden worden zwangere vrouwen tijdens hun
zwangerschap en bevalling nog vaak begeleid door traditional birth attendants (TBA).
Dit zijn vrouwen die handelen uit ervaring en niet zozeer uit geschoolde kennis.
Globaal zijn er in 2013 ongeveer 289 000 vrouwen gestorven tijdens zwangerschap
en bevalling. 99% van deze moedersterfte komt voor in ontwikkelingslanden,
waarvan meer dan de helft in sub Sahara Afrika. Ook de neonatale sterfte is een
groot probleem. Elk jaar zijn er zo'n 814 000 neonatale overlijdens en 1 020 000
doodgeboortes door intra-partum oorzaken. Bijna al deze overlijdens worden
gerapporteerd door landen met een laag en middenlaag inkomen. Bijna 60 miljoen
geboortes gebeuren jaarlijks buiten de muren van een ziekenhuis of
gezondheidsinstelling en de meeste van deze geboortes vinden plaats zonder de
aanwezigheid van skilled birth attendants (SBA).
Doelstelling: Het doel van deze bachelorproef is nagaan of er risico’s en gevolgen
zijn voor moeder en kind, en wat deze dan inhouden, wanneer de bevalling begeleid
wordt door traditional birth attendants (TBA). Hierdoor komen we tot de vraagstelling:
Wat zijn de potentiële risico’s voor moeder en kind wanneer een TBA de bevalling
begeleidt en zijn deze uitkomsten slechter?
Resultaten: De meest voorkomende directe oorzaken van maternale sterfte zijn
complicaties gerelateerd aan de zwangerschap, arbeid, bevalling en postpartum of
interventies en effecten van deze complicaties zoals bloedingen, infecties,
eclampsie, gecompliceerde arbeid (en uterusruptuur), complicaties van abortus en
sepsis. De meest voorkomende indirecte oorzaken zijn malaria, anemie en HIV/TBC.
De voornaamste doodsoorzaken bij neonaten zijn prematuriteit en laag
geboortegewicht, asfyxie en trauma tijdens de geboorte.
Conclusie: De TBA's die thuisbevallingen begeleiden missen de capaciteit om
gevaarlijke signalen tijdens zwangerschap, arbeid en bevalling te herkennen en hun
aanpak en zorg schiet dus vaak tekort wanneer problemen zich voordoen tijdens de
bevalling. De sleutel om de maternale en neonatale mortaliteit te doen dalen en om
de gezondheid te doen verbeteren is het toenemen van de begeleiding door SBA’s.
Ook het trainen van TBA’s zodat ze over meer kennis en skills beschikken omtrent
obstetrische en neonatale zorg in noodgevallen is zeer belangrijk om de maternale
en neonatale uitkomsten te verbeteren. De autoriteiten moeten ondersteuning en
trainingsprogramma’s voorzien en er voor zorgen dat TBA’s over voldoende
faciliteiten kunnen beschikken.

Full text:
File Size Type Checksum  
Bachelorproef Shannon Nicolai en Yentl Hansen.pdf 498 KB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4466 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Nicolai, S., Hansen, Y. (2014). Safety first: hoe veilig is bevallen bij een traditional birth attendant?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a61ff1c0906d1.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer