About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Welke preventiemaatregelen neemt Suriname om zijn maternale sterfte met 75% te doen dalen tegen 2015?

2014
Vanderstukken, Liese Jolien
Professionele bachelor in de vroedkunde

Abstract :
Welke maatregelen neemt Suriname om zijn maternale sterfte met 75% te doen dalen tegen 2015?
Goorts, J., Janssenswillen, E., Vanderstukken, L. (2014).
Hendrix, E., Nelissen, R.
Van de Vyver, S.

Suriname werd betrokken bij Millenniumdoelstelling 5: verbeteren van de maternale gezondheid, op basis van een onderzoeksartikel uit 1999 waaruit bleek dat de werkelijke maternale sterfte 6 keer hoger lag dan de officiële cijfers. Deze doelstelling, opgelegd door de WHO, houdt in dat Suriname tegen 2015 zijn maternale sterfte met 75% moet doen dalen. Het doel van deze literatuurstudie is na te gaan welke de grootste doodsoorzaken van maternale sterfte zijn in Suriname en welke strategieën Suriname al genomen heeft om de oorzaken te voorkomen of te behandelen. Er wordt ook onderzocht of deze strategieën effectief genoeg zijn om Millenniumdoelstelling 5 te behalen.
Uit de literatuur blijkt dat hypertensieve aandoeningen, postpartum hemorragie, abortus, placenta solutio en trombo-embolie de grootste oorzaken zijn van maternale sterfte in Suriname. Goede antenatale en postnatale opvolging zijn belangrijke maatregelen om maternale sterfte door hypertensieve aandoeningen te doen dalen. De tweede oorzaak is postpartum hemorragie. Een actief beleid in de 3de fase is een goede preventie maatregel. Dit houdt in: het geven van een uterotonisch medicijn, snel afnavelen en de placenta ontwikkelen door middel van controlled cord traction. Ten derde is er abortus, dit is in Suriname nog steeds illegaal. Hierdoor gebeuren er veel onveilige abortussen die leiden tot maternale sterfte. Door abortus legaal te maken kan men de maternale sterfte door abortus met 50% doen dalen. Ook heeft gezinsplanning hier een grote invloed op. Stichting Lobi is daardoor opgericht om informatie en reproductieve hulpverlening te bieden, maar ook de vroedvrouw speelt een belangrijke rol om deze hulp te verlenen. Een volgende doodsoorzaak is placenta solutio. Een vrouw met een partiële placenta solutio moet continu gemonitord worden samen met haar baby. Als de conditie van moeder of kind achteruit gaat, moet er onmiddellijk en correct kunnen gehandeld worden met een spoedsectio. Vervolgens is er trombo-embolie, deze kan voorkomen worden door vroege mobilisatie, TED-kousen en laag-moleculaire heparine. Het risico op het ontwikkelen van trombo-embolie tijdens de zwangerschap moet preconceptioneel geëvalueerd worden. Omdat transport en vroege doorverwijzing naar het ziekenhuis heel belangrijk is bij alle bovenstaande complicaties is er in Suriname de Medische Zending. Deze zorgt er voor dat alle zwangere met complicaties in het binnenland snel naar het ziekenhuis in de stad vervoerd kunnen worden.
Uit deze literatuurstudie kunnen we besluiten dat Suriname de Millenniumdoelstelling 5 nog niet behaald heeft. Sinds het opleggen van deze doelstelling hebben ze wel al verschillende maatregelen genomen. Ze hebben stichting Lobi en de Medische Zending opgericht om eenderzijds informatie en reproductieve hulpverlening te bieden, zowel in het binnenland als in de hoofdstad en anderzijds om transport van het binnenland naar ziekenhuizen in de hoofdstad mogelijk te maken. De cijfers van ervaren zorgverleners, aanwezig bij de bevalling, zijn ook gestegen. Wel moet er aandacht besteed worden aan het opstellen van protocollen die de voornaamste doodsoorzaken aanpakken.

Full text:
File Size Type Checksum  
E14_VR_13.pdf 1 MB PDF MD5 Open file

Dit eindwerk werd 4291 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Vanderstukken, L. (2014). Welke preventiemaatregelen neemt Suriname om zijn maternale sterfte met 75% te doen dalen tegen 2015?. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Healthcare.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a61ff1dff06e6.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer