About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. tele*)    Exact wordgroup (e.g. "wireless communication")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Years
 
Most popular theses: 2014 2015 2016 2017 2018 2019


1,572 theses on-line.Doks PHL
Doks XIOSOpen Archives Initiative
Home

Stagerapport ecobeton water technologies

2014
Lormans, Noë
Professionele bachelor in het bedrijfsmanagement

Abstract :
In dit eindwerk stel ik u het bedrijf ecobeton water technologies nv voor. Deze onderneming bevindt zich in de bouwsector. Hun productie bestaat uit prefab betonelementen voor diverse toepassingen.
Om te beginnen schetst ik een korte geschiedenis van ecobeton water technologies en geef ik ook een beetje algemene informatie over het bedrijf. Vervolgens worden de marketinginstrumenten besproken. Ik stel het bedrijf voor aan de hand van 5 p’s. In de externe analyse vertel ik wat meer over de concurrenten, de sector, de omgevingsfactoren en de klanten. Daarna volgt de interne analyse. In de financiële analyse vindt u de balans en de resultatenrekening van ecobeton water technologies van vorig jaar. Dan komt de SWOT-analyse, waarin de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen uitvoerig besproken worden. Daarop volgend ziet u hoe ecobeton water technologies communiceert. Verder vindt u de interne marketing. Wat is de visie en missie van ecobeton water technologies? Tenslotte vindt u een kleine conclusie en mijn bijdrage die ik leverde bij ecobeton water technologies. Dit eindwerk wordt beëindigd met een klein advies voor het bedrijf en de bijlagen die belangrijk zijn voor dit rapport.

TREFWOORDEN:
-marketingmix
-SWOT
-visie

COLLATIE:
57 pagina’s
3 bijlagen (balans en resultatenrekening, persmededeling en activiteitenverslagen)

STAGEPLAATS:
Bedrijfsnaam: ecobeton water technologies nv
Straat en nummer: Hasseltsesteenweg 119
Postcode: 3800
Gemeente: Sint-Truiden

STAGELECTOR(PXL): Johan Pieters
STAGEMENTOR(bedrijf): Jill Aquilani

CONTACT: noe.lormans@hotmail.com

Full text:
Full text not available

Dit eindwerk werd 1678 keer bekeken.
Translate to English (Google translate)
 

Show record details

Show ETD - Dublin Core

If you want to cite this thesis in your own thesis, paper, or report, use this format (APA):

Lormans, N. (2014). Stagerapport ecobeton water technologies. Unpublished thesis, Hogeschool PXL, PXL-Business.
Retrieved from http://doks.pxl.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SEtd8ab2a8214a61f553014a61ff562708e8.
©2004-2008 - Hogeschool PXL - webmaster - Contact - Disclaimer